Na prośbę Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim zamieszczamy informację dotyczącą Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Szanowni Państwo,

w okresie od 1 kwietnia do 30 września br. Główny Urząd Statystyczny prowadzi Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Dane zebrane podczas spisów służą do opracowywania strategii i programów rozwojowych dla kraju, regionów i gmin.

Udział w spisie jest obowiązkowy, a wszystkie dane zebrane w spisie objęte są tajemnicą statystyczną. Podstawą prawną przeprowadzenia spisu jest ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Odmowa udziału w spisie może skutkować nałożeniem kary grzywny.

W tym trudnym okresie pandemii tegoroczny spis jest realizowany przede wszystkim przez Internet. Obowiązkową metodą udziału w spisie jest samospis internetowy – na stronie internetowej spis.gov.pl jest dostępny interaktywny formularz, który należy wypełnić.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu, mogą spisać się samodzielnie korzystając z punktów spisowych przygotowanych w urzędzie statystycznym lub urzędzie gminy i miasta, które są dostępne w zależności od sytuacji epidemicznej, albo dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–18.00.

Z mieszkańcami województwa małopolskiego, którzy nie spiszą się samodzielnie, od 4 maja będą kontaktować się telefonicznie rachmistrzowie spisowi.

Bieżące informacje na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 są zamieszczane na stronie internetowej spis.gov.pl.

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne "Eko-Skawa" sp. z o.o. w Makowie Podhalańskim informuje, że w dniu 14.05.2021 roku (piątek) Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) przy ul. Sportowej 7 będzie nieczynny.

Za niedogodności związane z zamknięciem PSZOK w dniu 14.05.2021 roku przepraszamy.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 17.05.2021 odpady w PSZOK będą przyjmowane normalnie.

 

 

Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne „Eko-Skawa” Sp. z o.o. informuje, że w dniu 2 kwietnia 2021 r.  (tj. piątek) będzie czynne do godz. 12.00.

 

Obrazek ilustracyjny

 

Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne „Eko-Skawa” Sp. z o.o. informują, że w dniach 24 i 31 grudnia 2020 r. Klienci będą mieli możliwość załatwienia spraw w Biurze Obsługi Klienta, jak również dokonać płatności w kasie do godz. 12.00.

 

Ikona informacjiSZANOWNI KLIENCI, WŁAŚCICIELE I ADMINISTRATORZY NIERUCHOMOŚCI!

Jak co roku PW-K "Eko-Skawa" Sp. z o.o. przypomina właścicielom i administratorom nieruchomości, że w związku ze zbliżającym się okresem zimowym i związanym z tym spadkiem temperatur, należy:

  • odpowiedniego zabezpieczenia wewnętrznej instalacji i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych przed zamarznięciem (izolację cieplną należy wykonać w sposób umożliwiający odczyt wodomierza);
  • odwodnienia i oczyszczenia studzienek wodomierzowych oraz zaizolowania ich pokryw;
  • zabezpieczenia przed mrozem punktów czerpalnych zlokalizowanych na zewnątrz posesji.

Nieprzestrzeganie ww. obowiązków może doprowadzić do uszkodzenia przez mróz urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych i spowodować poważne straty materialne. Koszt usunięcia uszkodzeń oraz szkód powstałych z tego tytułu ponoszą właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu.

Prosimy również o nieukładanie pryzm śniegu i lodu na pokrywach zasuw hydrantowych, p. poż. oraz studniach rewizyjnych.