Od 11 maja 2020 roku w siedzibie PW-K "Eko-Skawa" sp. z o.o. przy ul. 3 Maja 40a można będzie załatwiać bezpośrednio ważne sprawy, których załatwienie nie jest możliwe w inny sposób.

Biura i kasa czynne są w godzinach od 7.00 do 15.00

Jeżeli to możliwe zachęcamy do załatwiania spraw poprzez:

 • kontakt telefoniczny: 33 8771628, 33 8771259 (poniedziałek - piątek 7:00 – 15:00);
 • listownie na adres: PW-K „Eko-Skawa” sp. z o.o., ul. 3 Maja 40a, 34-220 Maków Podhalański;
 • pocztę elektroniczną - adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • fax: 33 8770045

 

Prosimy osoby wchodzące do placówki „Eko-Skawa” aby były wyposażone w maseczki i rękawiczki ochronne oraz zachowanie odległości około 2 metrów od innych osób oraz aby w danym pomieszczeniu biurowym znajdowała się tylko jedna osoba.

W związku z opublikowaniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r. (Dz. Ustaw z 2020 r. poz. 673) zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od dnia 16.04.2020 do dnia 19.04.2020 zakazuje się korzystania z cmentarza komunalnego w Juszczynie*.

 

*Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 kwietnia 2020 r. (Dz. Ustaw z 2020 r. poz. 658) oraz  ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 kwietnia 2020 r. (Dz. Ustaw z 2020 r. poz. 673) zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

W związku z opublikowaniem w dniu 6 kwietnia wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Klimatu odnośnie postępowania z odpadami w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii) obowiązują zasady postępowania opisane poniżej.

Zbiórka odpadów na tę chwilę odbywa się zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie spółki.

ODPADY WYTWORZONE PRZEZ OSOBY ZDROWE ORAZ ZDROWE PRZEBYWAJĄCE W KWARANTANNIE
 • odpady powinny być posegregowane i wrzucone do właściwych pojemników/worków (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane);
 • maseczki oraz jednorazowe rękawiczki, które były stosowane przez osoby zdrowe, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane.
ODPADY WYTWORZONE W MIEJSCU KWARANTANNY LUB IZOLACJI PRZEZ OSOBY:
 • które były narażone na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2,
 • zakażone koronawirusem SARS-CoV-2,
 • mające bezpośredni kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem SARS-CoV-2,
 • chorych na COVID-19

 

-należy postępować w sposób opisany w poniższych wytycznych szczegółowych:

 • zaleca się odczekanie 72 godziny od zamknięcia worka przed przekazaniem worka z odpadami do odbioru;
 • osoba przebywająca w izolacji umieszcza odpady w worku przeznaczonym na ten cel, w miarę możliwości worek powinna spryskać preparatem wirusobójczym;
 • worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej ¾ jego pojemności i nie zgniatać;
 • po zapełnieniu worka, osoba przebywająca w izolacji, zawiązuje worek i po ustaleniu z osobą wynoszącą odpady z miejsca izolacji, wystawia worek z odpadami z pomieszczenia, w którym przebywa;
 • osoba wynoszącą odpady z miejsca izolacji (w rękawiczkach) wystawiony przez osobę w izolacji wkłada worek do drugiego worka, zawiązuje/zamyka go i zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem w chwili jego odbioru (oprócz dokładnego zawiązania worka, można zamknąć go dodatkowo przy pomocy taśmy samoprzylepnej lub sznurka) oraz oznacza datę oraz godzinę zamknięcia worka;
 • worek z odpadami należy przenieść w rękawiczkach do miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów i umieścić w oznakowanym pojemniku przeznaczonym na te odpady, w miarę możliwości będącego w posiadaniu odbierającego;
 • przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem/przenoszeniem odpadów, należy używać rękawic ochronnych, myć i/lub dezynfekować ręce;
 • odpady, których nie można łączyć z innymi odpadami (tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki) powinny być pozostawione w domu w czasie izolacji i przekazane do PSZOK-u, kiedy będzie można opuścić miejsce izolacji;
 • odpady powinny być gromadzone w pojemnikach zabezpieczających je przez rozrzuceniem, ograniczające dostęp osób postronnych i zwierząt.

 

Odpady wytwarzane w miejscach kwarantanny lub izolacji, ze względu na miejsce powstawania oraz na ich skład stanowią odpady komunalne. Jednakże, z uwagi na świadomość, że odpady te wytwarzane będą przez osoby zakażone wirusem SARS-CV-2 lub chore na COVID-19 oraz brak potwierdzonych ustaleń naukowych co do czasu aktywności koronawirusa na powierzchniach różnych materiałów wchodzących w skład odpadu, należy z tymi odpadami postępować zachowując szczególne środki ostrożności.


Więcej informacji na stronie www.gis.gov.pl.

 

 

 

Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne „Eko-Skawa” Sp. z o.o. informuje, że w dniu 10 kwietnia 2020 r.  (tj. piątek) będzie czynne do godz. 12.00.

 

Szanowni Państwo,

Z uwagi na wprowadzony w dniu 20 marca 2020 roku przez Ministra Zdrowia na terenie kraju stanu epidemii, Spółka „Eko-Skawa” w celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusa informuje, że od dnia 23.03.2020 r. do odwołania nie będzie możliwości załatwiania spraw osobiście oraz przyjmowania wpłat w kasie Spółki przy ul. 3 Maja 40a w Makowie Podhalańskim. Załatwiane będą tylko sprawy pilne (pogrzeby, awarie), w tym celu należy kontaktować pod numerami telefonów: 33 8771628, 505145929, 608075295.

W innych spraw zachęcamy do kontaktu:

 • telefonicznie: 33 8771628, 33 8771259 (poniedziałek - piątek 7:00 – 15:00);
 • listownie na adres: PW-K „Eko-Skawa” sp. z o.o., ul. 3 Maja 40a, 34-220 Maków Podhalański;
 • poprzez pocztę elektroniczną - adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • poprzez fax: 33 8770045

W związku z zamknięciem kasy Spółki wszelkie wpłaty prosimy realizować za pomocą przelewów bankowych.
Obowiązuje również zakaz wstępu na tereny stacji uzdatniania wody.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 23.03.2020 r. do odwołania punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) przy ul. Kolejowej w Makowie Podhalańskim nie będzie czynny.

Zamknięcie PSZOK-u nie będzie miało wpływu na na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców, firm i instytucji.

Pragniemy również poinformować, że powyższa sytuacja nie ma wpływu na zapewnienie ciągłości dostaw wody, a także odbioru ścieków.

 

W tym szczególnym czasie prosimy o wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia.