Odczytu stanu bieżącego wodomierza dokonuje się tylko w pełnych metrach sześciennych, nie uwzględniając wartości wskazywanych po przecinku lub w przypadku innego typu licznika - przez wskazówki.

Ilość pełnych metrów sześciennych zużytej wody na wodomierzach oznaczona jest kolorem czarnym, natomiast cyfry w kolorze czerwonym oznaczają wartości dziesiętne, setne i tysięczne. W związku z powyższym podając wskazanie wodomierza należy uwzględniać wyłącznie cyfry czarne (oznaczające pełne metry sześcienne), natomiast cyfr czerwonych nie podajemy.

Przykłady:

 

0 0 1 4 9

Stan wodomierza 149 m3

0 0 5 7 3 8

Stan wodomierza 573 m3 
 

0 2 3 4 1 9 4 7

Stan wodomierza 2341 m3