Informujemy wszystkich zainteresowanych Wykonawców, iż Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne "Eko-Skawa" sp. z o.o. wdrożyło elektroniczne narzędzie służące do realizacji zamówień publicznych.

Platforma przetargowa obejmuje zamówienia do 30.000 euro oraz zamówienia powyżej 30.000 euro, czyli postępowania podlegające przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Rejestracja i dostęp do platformy dla Państwa jest bezpłatny.

 PRZEJDŹ DO PLATFORMY PRZETARGOWEJ JOSEPHINE

 PRZEJDŹ DO PLATFORMY PRZETARGOWEJ e-ZAMÓWIENIA

Legenda:  - Aktualne  - Archiwalne

Numer Nazwa zamówienia Data ogłoszenia Termin składania Status
ES.ZP.3/2024 Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Maków Podhalański ul. Łąkowa i ul. Żwirki i Wigury 03.04.2024 18.04.2024 godz: 10:00:00    
ES.II.9/2024 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją kontraktu: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzechynia – etap II” 12.03.2024 20.03.2024 godz: 12:00:00    
ES.II.5/2024 Dostawa nowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 16.02.2024 26.02.2024 godz: 12:00:00    
ES.ZP.2/2024 Dostawa paliwa płynnego dla pojazdów Przedsiębiorstwa Wodno – Kanalizacyjnego „Eko – Skawa” Sp. z o.o. w okresie 12 miesięcy 13.02.2024 21.02.2024 godz: 10:00:00    
ES.ZP.1/2024 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzechynia – Etap II 01.02.2024 16.02.2024 godz: 12:00:00    
ES.II.1/2024 Dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Maków Podhalański 03.01.2024 16.01.2024 godz: 12:00:00    
ES.II.9/2023 Wykonanie otworu SW-3 ujęcia wód podziemnych na działce 5746/2 w Makowie Podhalańskim. 31.08.2023 15.09.2023 godz: 12:00:00    
ES.ZP.3/2023 Opracowanie dokumentacji niezbędnej do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu „System wodno-kanalizacyjny dorzecza górnej Skawy na terenie Makowa Podhalańskiego, Grzechyni i Białki” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021 – 2027, działanie FENX.01.03. Gospodarka wodno-ściekowa. 02.08.2023 10.08.2023 godz: 12:00:00    
ES.II.8/2023 Dostawa fabrycznie nowego, nierejestrowanego samochodu ciężarowego o DMC do 2,4 t z kabiną 3-osobową w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu. 26.06.2023 06.07.2023 godz: 12:00:00    
ES.II.7/2023 Wykonanie otworu SW-3 ujęcia wód podziemnych na działce 5746/2 w Makowie Podhalańskim. 23.05.2023 06.06.2023 godz: 12:00:00    
ES.ZP.2/2023 Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Maków Podhalańskim ul. gen. Pułaskiego. 05.04.2023 20.04.2023 godz: 10:00:00    
ES.II.5/2023 Dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Maków Podhalański. 21.03.2023 28.03.2023 godz: 12:00:00    
ES.ZP.1/2023 Dostawa paliwa płynnego dla pojazdów Przedsiębiorstwa Wodno – Kanalizacyjnego „Eko – Skawa” Sp. z o.o. w okresie 12 miesięcy. 03.02.2023 15.02.2023 godz: 13:00:00    
ES.II.30/2022 Dostawa nowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 08.12.2022 16.12.2022 godz: 13:00:00    
ES.ZP.4.2022 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Makowie Podhalańskim – ul. Szkolna, ul. Polna, os. Działy Makowskie – Etap I. 11.10.2022 25.10.2022 godz: 10:00:00    
ES.ZP.3.2022 Opracowanie projektu budowlanego na zadanie pod nazwą „Zasilanie w wodę miejscowości Juszczyn”. 15.09.2022 22.09.2022 godz: 10:00:00    
ES.II.18.2022 Dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Maków Podhalański. 02.08.2022 09.08.2022 godz: 12:00:00    
ES.II.8.2022 Dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Maków Podhalański. 17.03.2022 24.03.2022 godz: 12:00:00    
ES.ZP.2.2022 Dostawa paliwa płynnego dla pojazdów Przedsiębiorstwa Wodno – Kanalizacyjnego „Eko – Skawa” Sp. z o.o. na rok 2022. 10.02.2022 18.02.2022 godz: 10:00:00   
ES.ZP.1.2022 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Maków Podhalański i Żarnówka – część 1, część 2:
1) Część 1 – Rozbudowa sieci wodociągowej PE DN 160 w Makowie Podhalańskim;
2) Część 2 - Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Jazy w Makowie Podhalańskim wraz z przyłączami
.
20.01.2022 04.02.2022 godz: 10:00:00   
ES.II.1.2022 Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białka na działce nr ewid. 4538/6”. 13.01.2022 24.01.2022 godz: 10:00:00   
ES.ZP.8.2021 Opracowanie projektów budowlanych na zadania:
1) „Budowa stacji uzdatniania wody na działce 233/1 w miejscowości Białka”,
2) „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Białka – os. Radwanówka, os. Sołtystwo”.
15.12.2021 29.12.2021 godz: 10:00:00   
ES.ZP.7.2021 Opracowanie projektów budowlanych na zadania:
1) „Budowa stacji uzdatniania wody na działce 233/1 w miejscowości Białka”,
2) „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Białka – os. Radwanówka, os. Sołtystwo”.
01.12.2021 10.12.2021 godz: 10:00:00   
ES.ZP.6.2021 Zakup fabrycznie nowego pojazdu wielofunkcyjnego – nośnik osprzętu komunalnego w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu 08.09.2021 20.09.2021 godz: 10:00:00   
ES.ZP.5.2021 Zakup dwóch fabrycznie nowych samochodów ciężarowych o DCM do 3,5 ton w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu - CZĘŚĆ 1 – zakup fabrycznie nowego samochoduo DMC do 3,5 T, CZEŚĆ 2 – zakup fabrycznie nowego samochodu o DCM 0,75 T 22.03.2021 16.04.2021 godz: 10:00:00   
 ES.ZP.4.2021  Sporządzenie Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w ramach OOŚ i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie wspólnej oczyszczalni ścieków dla Gminy Maków Podhalański i Gminy Zawoja  19.02.2021  01.03.2021 godz: 12:00:00   
 ES.ZP.3.2021  Dostawa paliwa płynnego dla pojazdów Przedsiębiorstwa Wodno – Kanalizacyjnego „Eko – Skawa” Sp. z o.o. na rok 2021  12.02.2021  22.02.2021 godz: 10:00:00   

Legenda:

   - Aktualne

   - Zakończone