Odsłony: 7235

 

Dział Wodociągów i Kanalizacji

Wniosek o zawarcie umowy 258 kb
Cel poboru wody - załącznik nr 1 do Wniosku o zawarcie umowy 110 kb
Wniosek o przepisanie umowy w związku ze zmianą właściciela 136 kb
Wzór umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków 108 kb
Wniosek o wydanie warunków technicznych na przyłączenie do sieci wod-kan 134 kb
Wniosek o uzgodnienie projektu 126 kb
Wniosek o wykonanie włączenia przyłącza wodociągowego w sieć wodociągową, dokonanie odbioru końcowego 124 kb
Wniosek o dokonanie odbioru końcowego przyłącza kanalizacyjnego 126 kb
Wniosek o dokonanie odbioru montażu wodomierza rejestrującego ilość bezpowrotnie zużytej wody 131 kb
Zlecenie odbioru montażu wodomierza rejestrującego ilość wody pobranej z własnego ujęcia 88 kb
Zlecenie odbioru montażu dodatkowego wodomierza 131 kb
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przyłączeniu nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej 112 kb
Taryfy opłat za dostarczaną wodę i odbierane ścieki na terenie Miasta i Gminy Maków Podhalański 124 kb
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 3,21 MB

 

Dział Oczyszczania

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Maków Podhalański 60 kb
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Białka 45 kb
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Grzechynia 57 kb
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Juszczyn 61 kb
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Kojszówka 46 kb
Harmonogram wywozu odpadów1 komunalnych - Wieprzec 44 kb
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Żarnówka 46 kb
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maków Podhalański 113 kb
Regulamin użytkowania cmentarza komunalnego w Juszczynie 1 MB
Stawki opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Juszczynie 229 kb
Wzór umowy na odbiór odpadów w workach i pojemnikach od podmiotów gospodarczych 102 kb
Wniosek o zawarcie umowy na wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych 108 kb
Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 310 kb
     
Cennik 69 kb
Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej 138 kb
Powyższe formularze zostały zapisane w formacie PDF. Program Adobe Reader pozwalający na wyświetlanie plików PDF można pobrać klikając na ten link .
Program jest darmowy i dostępny m.in. dla systemów Windows, Mac i Linux.
 

 

  • Wodociągi i Kanalizacja
  • Zgłaszanie awarii
  • Odczyt wodomierza
  • Taryfa za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  • Jakość dostarczanej wody
  • Kontakt
Start Druki do pobrania