Odsłony: 10018

 

Dział Wodociągów i Kanalizacji

Umowy
Wniosek o zawarcie umowy 353 kb
Cel poboru wody - załącznik nr 1 do Wniosku o zawarcie umowy 204 kb
Wniosek o przepisanie umowy w związku ze zmianą właściciela 136 kb
Ogólne Warunki umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków 108 kb
Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków 237 kb
Oświadczenie o stanie końcowym wodomierza 237 kb
Wodomierze
Zlecenie odbioru montażu wodomierza rejestrującego ilość wody pobranej z własnego ujęcia 184 kb
Zlecenie odbioru montażu wodomierza rejestrującego ilość bezpowrotnie zużytej wody 238 kb
Zlecenie odbioru montażu dodatkowego wodomierza 226 kb
Warunki techniczne montażu wodomierza rejestrującego ilość wody pobranej z własnego ujęcia wody 59 kb
Zlecenie ekspertyzy wodomierza 171 kb
Warunki techniczne i odbiory
Wniosek o wydanie warunków technicznych na przyłączenie do sieci wod-kan 134 kb
Wniosek o uzgodnienie projektu 126 kb
Wniosek o wykonanie włączenia przyłącza wodociągowego w sieć wodociągową, dokonanie odbioru końcowego 124 kb
Wniosek o dokonanie odbioru końcowego przyłącza kanalizacyjnego 126 kb
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przyłączeniu nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej 112 kb
Pozostałe
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 370 kb

 

Dział Oczyszczania

Harmonogram odbiorów odpadów komunalnych
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Maków Podhalański 253 kb
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Maków Dolny 201 kb
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Białka 201 kb
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Grzechynia 217 kb
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Juszczyn 212 kb
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Kojszówka 197 kb
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Wieprzec 197 kb
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Żarnówka 214 kb
Cmentarz komunalny w Juszczynie
Regulamin użytkowania cmentarza komunalnego w Juszczynie 412 kb
Stawki opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Juszczynie 497 kb
Pozostałe
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maków Podhalański 409 kb
Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 310 kb
Wzór umowy na odbiór odpadów w workach i pojemnikach od podmiotów gospodarczych 186 kb
Wniosek o zawarcie umowy na wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych 254 kb
     
eFaktura
Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej 165 kb
Zmiana adresu e-mail dla zgody na wystawianie faktur w formie elektronicznej 220 kb
Wycofanie zgody na wystawianie na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej 162 kb
     
Inne
Podanie o zwrot nadpłaty 174 kb
Cennik 69 kb
     
Powyższe formularze zostały zapisane w formacie PDF. Program Adobe Reader pozwalający na wyświetlanie plików PDF można pobrać klikając na ten link .
Program jest darmowy i dostępny m.in. dla systemów Windows, Mac i Linux.
 

 

  • Wodociągi i Kanalizacja
  • Zgłaszanie awarii
  • Odczyt wodomierza
  • Taryfa za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  • Jakość dostarczanej wody
  • Kontakt
Start Druki do pobrania