Twardość wody jest powodowana przez obecność w wodzie rozpuszczonych składników mineralnych głownie węglanów, wodorowęglanów, chlorków, siarczanów i krzemianów wapnia oraz magnezu. Rozróżnia się dwa rodzaje twardości wody:
* nietrwałą, zwaną też przemijającą, węglanową - która jest generowana przez sole kwasu węglowego - węglany
* trwałą - która jest generowana przez sole innych kwasów, głównie chlorki, ale też siarczany, azotany i inne.

Ogólna twardość wody jest sumą twardości przemijającej i trwałej.

Nazwa "nietrwała" wynika z faktu, że węglany są nietrwałe i można się ich pozbyć przez przegotowanie wody, natomiast chlorki, siarczany i azotany są trwałe i pozostają się również po przegotowaniu wody.

Twardość wody nie jest istotna w przypadku wody do picia, ponieważ można używać zarówno wód miękkich, jak i twardych. Problemem jest jednak gospodarcze i przemysłowe wykorzystanie zbyt twardych wód, gdyż w trakcie procesów technologicznych związanych z podgrzewaniem wody następuje osadzanie się kamienia kotłowniczego w przewodach i kotłach.

Według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. (DZ.U.07.61.417) dopuszczalna norma ogólnej twardości wody nie powinna przekraczać 500 mg CaCO3/dm3 (decymetr sześcienny).

Twardości wody do picia dzieli się następująco:

* bardzo miękka to <75 mg CaCO3/dm3

* miękka 75-150 mg CaCO3/dm3

* średnio twarda 150-300 mg CaCO3/dm3

* twarda 300-500 mg CaCO3/dm3

* bardzo twarda >500 mg CaCO3/dm3

 

Woda dostarczana wodociągiem przez PW-K „Eko-Skawa” na terenie Makowa Podhalańskiego należy do wód średnio twardych o zawartości 220-250 mg CaCO3/dm3, natomiast woda z wodociągu w Grzechyni należy do wód miękkich o zawartości 100-150 mg CaCO3/dm3