zajmuje się m.in.:

  • odbiorem odpadów komunalnych i podobnych od gospodarstw domowych, firm i wywozem ich do Rejonowej Sortowni Odpadów Komunalnych i Składowisko w Suchej Beskidzkiej
  • odbiorem i wywozem odpadów gromadzonych selektywnie (segregowanych) przeznaczonych do dalszego wykorzystania

Zasady odbioru odpadów od: od gospodarstw domowych, firm i instytucji zgodnie z obowiązującym w danym roku harmonogramem.

  • utrzymaniem zieleni miejskiej na terenie miasta Maków Podhalański w zakresie zleconym przez Urząd Miejski.
  • administracją cmentarza komunalnego w Juszczynie (więcej…)


Informacje o świadczonych usługach można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta pod numerem telefonu (33) 8771-628.