Odsłony: 16661


zajmuje się m.in.:

 • odbiorem odpadów komunalnych i podobnych od gospodarstw domowych, firm i wywozem ich do Rejonowej Sortowni Odpadów Komunalnych i Składowisko w Suchej Beskidzkiej
 • odbiorem i wywozem odpadów gromadzonych selektywnie (segregowanych) przeznaczonych do dalszego wykorzystania

Zasady odbioru odpadów od: od gospodarstw domowych, firm i instytucji zgodnie z obowiązującym w danym roku harmonogramem.

 • utrzymaniem zieleni miejskiej na terenie miasta Maków Podhalański w zakresie zleconym przez Urząd Miejski.
 • administracją cmentarza komunalnego w Juszczynie (więcej…)


Informacje o świadczonych usługach można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta pod numerem telefonu (33) 8771-628.

 • Wodociągi i Kanalizacja
 • Zgłaszanie awarii
 • Odczyt wodomierza
 • Taryfa za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki
 • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 • Jakość dostarczanej wody
 • Kontakt
Start Dział oczyszczania