Spółka "Eko-Skawa" przykłada duża uwagę aby woda dostarczana do odbiorców spełniała wysokie wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do picia. Jakość wody kontrolowana jest na bieżąco przez akredytowane laboratoria. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia woda jest badana przez akredytowane laboratoria w zakresie monitoringu parametrów z grupy A i B. Badanie w zakresie monitoringu parametrów z grupy A wykonywane jest przez Laboratorium Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wadowicach lub Laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wadowicach, natomiast badanie wody w zakresie monitoringu parametrów z grupy B przez SGS EKO-PROJEKT Sp.z o.o. z Pszczyny.

Niezależnie od kontroli przeprowadzanej przez spółkę jakość wody monitorowana jest przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Suchej Beskidzkiej.

Bieżące informacje związane z jakością wody publikowane są w zakładce Komunikaty.

Wyniki z ostatnich analiz wody:

 

Zakres badania Wodociąg nr 1 (ujęcie ul. Źródlana) Wodociąg nr 2 (ujęcie infiltracyjne rzeki Skawa) Wodociąg Grzechynia Wodociąg Grzechynia os. Zarąbki
Monitoring parametrów z grupy A 05.2024 05.2024 05.2024 05.2024
Monitoring parametrów z grupy B 2023 2023 2023 2023

 

Woda dostarczana przez PW-K "Eko-Skawa" sp. z o.o. pod względem fizyko-chemicznym i mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom stawianym wodzie do picia i na potrzeby gospodarcze zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.(Dz. U. z 2017r. poz.2294)