Odsłony: 6906

 

 

Spółka "Eko-Skawa" przykłada duża uwagę aby woda dostarczana do odbiorców spełniała wysokie wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do picia. Jakość wody kontrolowana jest na bieżąco przez Laboratorium Wadowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wadowicach. Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia woda jest badana przez akredytowane laboratoria w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego. Badanie w zakresie monitoringu kontrolnego wykonywane jest przez Laboratorium Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wadowicach, natomiast badanie wody w zakresie monitoringu przeglądowego przez SGS EKO-PROJEKT Sp.z o.o. z Pszczyny.

Niezależnie od kontroli przeprowadzanej przez spółkę jakość wody monitorowana jest przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Suchej Beskidzkiej.

Wyniki z ostatnich analiz wody:

 

Zakres badania Wodociąg nr 1 (ujęcie ul. Źródlana) Wodociąg nr 2 (ujęcie infiltracyjne rzeki Skawa) Wodociąg Grzechynia
Monitoring kontrolny 11.2018 11.2018 06.2018
Monitoring przeglądowy 2017 2017 2017

 

Woda dostarczana przez PW-K "Eko-Skawa" sp. z o.o. pod względem fizyko-chemicznym i mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom stawianym wodzie do picia i na potrzeby gospodarcze zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.(Dz. U. z 2017r. poz.2294)

 

  • Wodociągi i Kanalizacja
  • Zgłaszanie awarii
  • Odczyt wodomierza
  • Taryfa za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  • Jakość dostarczanej wody
  • Kontakt
Start Jakość wody