Odsłony: 4663

 

W chwili obecnej dostarczanie wody i odbiór ścieków odbywa się bez zakłóceń.

Informacje o przerwach w w dostawie wody dostępne są w zakładce Awarie.

 

 

  • Wodociągi i Kanalizacja
  • Zgłaszanie awarii
  • Odczyt wodomierza
  • Taryfa za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  • Jakość dostarczanej wody
  • Kontakt
Start Awarie i remonty