Obszar skanalizowany w gminie Maków Podhalański obejmuje prawie cały obszar miasta Maków Podhalański oraz miejscowość Białka. Natomiast pozostałe miejscowości gminy nie są skanalizowane. Łączna długość istniejącej sieci kanalizacyjnej w na terenie miasta Maków Podhalański wynosi ok 13 km oraz 680 podłączeń kanalizacyjnych o łącznej długości 4,27 km. Kanalizacja sanitarna wykonana jest przede wszystkim z rur PVC i z rur kamionkowych, w mniejszej ilości z  stalowych, HOBAS, BETRASS oraz WIPRO o średnicach od Ø200 do Ø800.

Istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej obejmuje następujące ulice: ul. Prusa, ul. Źródlana, ul. Kościelna, ul. Rynek, ul. Stary Rynek, ul. Orkana, ul. Szkolna, ul. Spacerowa, ul. Partyzantów, ul. Sportowa, osiedle 1000-lecia, część ulicy Wolności, osiedle Czajówka, osiedle Jasnochowa, osiedle Mędralowa, osiedle Pawlicówka, osiedle Pykowa, osiedle Pyrowa, osiedle Rabowa, osiedle Sarnowa.

Maków Podhalański nie posiada własnej oczyszczalni ścieków. Ścieki z terenu Makowa Podhalańskiego są obecnie odprowadzane do istniejącej oczyszczalni ścieków w Suchej Beskidzkiej, której właścicielem jest Gmina Sucha Beskidzka. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Skawa.

Ponadto Spółka obsługuje lokalną biologiczną oczyszczalnię ścieków w Juszczynie, do której odprowadzane są ścieki z Zespołu Szkół w Juszczynie oraz kilku okolicznych budynków mieszkalnych.