Odsłony: 11136

W przypadku nie dokonania odczytu wodomierza przez naszego pracownika, prosimy Odbiorców Usług, o przekazaniu stanu wodomierza, telefonicznie (numer telefonu (33) 8771-628), e-mailem, listownie,  lub osobiście w siedzibie przedsiębiorstwa. Jak poprawnie odczytać stan wodomierza?

Przy podawaniu odczytu potrzebny jest nr wodomierza i symbol ewidencyjny Odbiorcy Usług, który znajduje się na każdej fakturze od PW-K „Eko-Skawa”

Wskazanie wodomierza podane przez Odbiorcę Usług jest podstawą do rozliczenia zużycia wody i/lub odprowadzenia ścieków w danym okresie rozliczeniowym.

Jeżeli Odbiorca Usług nie zgłosi stanu wodomierza, faktura zostanie wyliczona na podstawie średniego zużycia wody za ostatni okres rozliczeniowy.

  • Wodociągi i Kanalizacja
  • Zgłaszanie awarii
  • Odczyt wodomierza
  • Taryfa za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  • Jakość dostarczanej wody
  • Kontakt
Start Odczyt wodomierza