Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne "Eko-Skawa" Sp. z o.o. w Makowie Podhalańskim informuje odbiorców wody korzystających z wodociągu nr 1 Maków Podhalański, że po ponownych badaniach jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi spełnia wymagania dotyczące jakości wody do spożycia (komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suchej Beskidzkiej - poniżej).

Komunikat dla odbiorców wody - ujęcie nr 1 Maków Podhalański


Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne "Eko-Skawa" Sp. z o.o. w Makowie Podhalańskim informuje odbiorców wody korzystających z wodociągu nr 1 Maków Podhalański że woda ma przekroczone parametry w zakresie mętności wody oraz ogólnej liczby  mikroorganizmów (komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suchej Beskidzkiej - poniżej). Woda nadaje sie do spożycia po przegotowaniu przez minimum 2 minuty.

 Komunikat dla odbiorców wody - ujęcie nr 1 Maków Podhalański


Trwają prace mające na celu przywrócenie odpowiedniej jakości wody. Powyższe zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane odbiorców usług przepraszamy.

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne "Eko-Skawa" Sp. z o.o. w Makowie Podhalańskim informuje odbiorców wody korzystających z wodociągu Grzechynia os. Zarąbki, że po ponownych badaniach jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi spełnia wymagania dotyczące mętności wody (komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suchej Beskidzkiej - poniżej).

Komunikat dla odbiorców wody Grzechynia os. Zarąbki


Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne "Eko-Skawa" Sp. z o.o. w Makowie Podhalańskim informuje odbiorców wody korzystających z wodociągu Grzechynia os. Zarąbki, że w badaniach jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi stwierdzono przekroczenie parametru mętności wody (komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suchej Beskidzkiej - poniżej).
Mętność wpływa głównie na jakość organoleptyczną wody i nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Woda może być wykorzystywana do celów spożywczych i gospodarczych.
Trwają prace mające na celu przywrócenie odpowiedniej jakości wody. Powyższe zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane odbiorców usług przepraszamy.

Komunikat dla odbiorców wody Grzechynia os. Zarąbki

 

 

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej w dniu 12.04.2021 r. (poniedziałek) od godz. 8:00 do godz. 15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla budynków położonych przy ul. Moniuszki nr 4, osiedla Tysiąclecia (oprócz bloków nr 1, 2, 7,12).


Za niedogodności związane z zakłóceniami w zaopatrzenie w wodę przepraszamy.

 

 

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej w dniu 22.02.2021 r. (poniedziałek) od godz. 8:30 do godz. 13.30 nastąpi przerwa w dostawie wody dla budynków położonych przy ul. Orkana, Partyzantów, Sportowa.


Za niedogodności związane z zakłóceniami w zaopatrzenie w wodę przepraszamy.

 

 

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej w dniu 19.02.2021 r. (piątek) od godz. 8:15 do godz. 15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla budynków położonych przy ul. Kochanowskiego, Orzeszkowej, Sosnowa, Lipowa, Poniatowskiego, Kwiatowa, Klonowa, Szpitalna, Na Stoku, Krasickiego, Krzywa, Piasta, Żwirki i Wigury (3a), Świerkowa od skrzyżowania z ul. Bema w kierunku ul. Rynek.


Za niedogodności związane z zakłóceniami w zaopatrzenie w wodę przepraszamy.