Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „Eko-Skawa” Sp. z o.o. informuje mieszkańców, że w miesiącu czerwiec 2015 roku na terenie Gminy Maków Podhalański przeprowadzi zbiórkę odpadów wielkogabarytowch wg następującego harmonogramu:

  •  5 czerwca 2015 r. (piątek) - Maków Podhalański Centrum
  • 12 czerwca 2015 r. (piątek) - Kojszówka, Wieprzec, Żarnówka
  • 19 czerwca 2015 r. (piątek) - Juszczyn, Maków Dolny
  • 26 czerwca 2015 r. (piątek) - Białka, Grzechynia

 

 

Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne „Eko-Skawa” Sp. z o.o. informuje, że w dniu 3 kwietnia 2015 r.  (tj. piątek) Klienci będą mieli możliwość załatwienia spraw w Biurze Obsługi Klienta, jak również dokonać płatności w kasie do godz. 12.00.

 

 

Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne „Eko-Skawa” Sp. z o.o. informują, że w Wigilię 24 grudnia br. (tj. środa) oraz w Sylwestra 31 grudnia br. (środa) Klienci będą mieli możliwość załatwienia spraw w Biurze Obsługi Klienta, jak również dokonać płatności w kasie do godz. 12.00.

 

 

PW-K „Eko-Skawa” Sp. z o.o. informuje, że w dniu 03 października 2014 r. (piątek) na terenie Gminy Maków Podhalański odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy wystawić do godziny 8.00 wzdłuż trasy przejazdu odbioru odpadów komunalnych.

 

PW-K „Eko-Skawa” Sp. z o.o. informuje mieszkańców, że w miesiącu wrzesień 2014 roku na terenie Gminy Maków Podhalański przeprowadzi zbiórkę odpadów wielkogabarytowch wg następującego harmonogramu:

  •  5 września 2014 r (piątek) - Maków Podhalański Centrum
  • 12 września 2014 r (piątek) - Kojszówka, Wieprzec, Żarnówka
  • 19 września 2014 r (piątek) - Juszczyn, Maków Dolny
  • 26 września 2014 r (piątek) - Białka, Grzechynia


Odpady wielkogabarytowe należy wystawić najpóźniej do godz. 7.00 w dniu zaplanowanego odbioru, wzdłuż trasy przejazdu odbioru odpadów komunalnych w miejscu, w którym istnieje możliwość dojazdu samochodu ciężarowego.

Odpady wielkogabarytowe to odpady komunalne, które ze względu na swoje wymiary nie mieszczą się w urządzeniach przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych niesegregowanych. Są to przede wszystkim elementy wyposażenia mieszkań tj. stare meble, wykładziny, dywany,  itp.

Nie będą odbierane odpady budowlane (gruz budowlany, płyty gipsowo-kartonowe itp.), odpady drobne w workach i pojemnikach, odpady niebezpieczne.