W dniach 12-14 lipca 2010r. na terenie Gminy Maków Podhalański PW-K „Eko-Skawa” Sp. z o.o. wraz z Elektrozłom Sp. z o.o. przeprowadzi zbiórkę odpadów elektrycznych i elektronicznych zgodnie z poniższym harmonogramem

12 lipiec / poniedziałek /

9:00 - 12:00 Maków Centrum - parking przy Miejskim Ośrodku Zdrowia ul. Kościuszki 1
12:30 - 15:00 Maków Dolny - parking przy dawnej Restauracji Marago

13 lipiec / wtorek /

9:00 - 11:00 Żarnówka - obok Świetlicy,
11:30 - 13:00 Wieprzec - parking przy OSP,
13:30 - 15:00 Kojszówka - parking przy kościele,

14 lipiec / środa /

9:00 - 11:00 Juszczyn - parking naprzeciw Szkoły Podstawowej,
11:30 - 13:00 Białka - parking przy kościele,
13:30 - 15:00 Grzechynia - plac przy sklepie GS poniżej Szkoły Podstawowej.

 


UWAGA WŁAŚCICIELE I ADMINISTRATORZY NIERUCHOMOŚCI !


W związku ze zbliżającym się okresem zimowym i związanym z tym spadkiem temperatur, PW-K "Eko-Skawa" Sp. z o.o. przypomina właścicielom i administratorom nieruchomości o konieczności:
– odpowiedniego zabezpieczenia wewnętrznej instalacji i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych przed zamarznięciem (izolację cieplną należy wykonać w sposób umożliwiający odczyt wodomierza);
– Odwodnienia i oczyszczenia studzienek wodomierzowych oraz zaizolowania ich pokryw;
– Zabezpieczenia przed mrozem punktów czerpalnych zlokalizowanych na zewnątrz posesji.

Niewykonanie wymienionych zabezpieczeń może być przyczyną awarii i strat, których koszty poniosą odbiorcy wody.

Komunikat