Zbriórka-plakatW miesiącu kwiecień 2019 r. na terenie gminy Maków Podhalański przeprowadzona zostanie zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych zgodnie z harmonogramem tj:

  •  5 kwietnia (piątek) - Maków Podhalański, Maków Dolny,
  • 12 kwietnia (piątek) - Juszczyn, Białka,
  • 19 kwietnia (piątek) - Grzechynia,
  • 26 kwietnia (piątek) - Kojszówka, Wieprzec, Żarnówka

Zbiórkę przeprowadzi PW-K „Eko-Skawa” Sp. z o.o. wraz z firmą Biosystem Elektrorecykling Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA. przeprowadzi .

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy wystawić do godziny 7.00 wzdłuż trasy przejazdu odbioru odpadów komunalnych.

Prosimy wystawić zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w dniu przeprowadzania zbiórki a nie podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

 

Przedsiębiorstwo Wodno - Kanalizacyjne „Eko-Skawa” Sp. z o.o. w Makowie Podhalański przypomina odbiorcom usług, którzy posiadają zainstalowane wodomierze z cechą legalizacyjną z 2013 roku lub wcześniejszą, na własnym ujęciu wody lub dodatkowe wodomierze, które służą do określenia ilości wody bezpowrotnie zużytej o pilne dokonanie wymiany wodomierza na wodomierze z ważną cechą legalizacyjną.

Wodomierze stosowane w obrocie tzn. w transakcji kupna, sprzedaży i wymiany towaru, w celu uzyskania prawidłowej podstawy do rozliczeń, podlegają prawnej kontroli metrologicznej w formie zatwierdzenia typu, legalizacji pierwotnej i legalizacji ponownej na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441 z późn. zm.), art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 249, poz. 1834), rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakres tej kontroli (Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 13) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 29).

Przed przystąpieniem do wymiany wodomierza należy zgłosić ten fakt do PW-K „Eko-Skawa” Sp. z o.o. (tel.: 338771-628; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Ponadto zamontowany wodomierz na własnym ujęciu wody (służący do określenia ilości odprowadzanych ścieków) musi posiadać współczynnik R min 160 (definiowany według dyrektywy unijnej MID) w danej pozycji montażu wodomierza. Po wymianie należy złożyć pisemny wniosek o odbiór i oplombowanie wodomierza. Wymiana wodomierza odbywa się na koszt odbiorcy usług.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku, gdy wodomierz zainstalowany na własnym ujęciu wody, będzie posiadał po dniu 30.04.2019 r. nieważną cechę legalizacyjną, do rozliczeń ilości odebranych ścieków  Przedsiębiorstwo Wodno - Kanalizacyjne „Eko-Skawa” Sp. z o.o. będzie stosowało przeciętne normy zużycia wody.

W przypadku, gdy odbiorca usług posiada zainstalowany dodatkowy wodomierz, służący do rozliczeń wody bezpowrotnie zużytej (nie wprowadzonej do kanalizacji) z nieważną cechą legalizacyjną, Przedsiębiorstwo nie będzie dokonywało jego odliczeń do czasu wymiany na wodomierz z ważną cechą legalizacyjną.

 

Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne „Eko-Skawa” Sp. z o.o. informują, że w dniach 24 i 31 grudnia 2018 r. Klienci będą mieli możliwość załatwienia spraw w Biurze Obsługi Klienta, jak również dokonać płatności w kasie do godz. 12.00.

 


SZANOWNI KLIENCI, WŁAŚCICIELE I ADMINISTRATORZY NIERUCHOMOŚCI !


W związku ze zbliżającym się okresem zimowym i związanym z tym spadkiem temperatur, PW-K "Eko-Skawa" Sp. z o.o. przypomina właścicielom i administratorom nieruchomości o konieczności:
– odpowiedniego zabezpieczenia wewnętrznej instalacji i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych przed zamarznięciem (izolację cieplną należy wykonać w sposób umożliwiający odczyt wodomierza);
– Odwodnienia i oczyszczenia studzienek wodomierzowych oraz zaizolowania ich pokryw;
– Zabezpieczenia przed mrozem punktów czerpalnych zlokalizowanych na zewnątrz posesji.

Nieprzestrzeganie ww. obowiązków może doprowadzić do uszkodzenia przez mróz urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych i spowodować poważne straty materialne. Koszt usunięcia uszkodzeń oraz szkód powstałych z tego tytułu ponoszą właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu.

Prosimy również o nieukładanie pryzm śniegu i lodu na pokrywach zasuw hydrantowych, p. poż. oraz studniach rewizyjnych.

W dniu 2 października 2018 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie sprawy z odwołania Gminy Sucha Beskidzka przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Krakowie od decyzji z dnia 13 kwietnia 2015 roku, w sprawie nadużywania przez Gminę Sucha Beskidzka pozycji dominującej na lokalnym rynku hurtowego odbioru i oczyszczania ścieków, pochodzących z gmin ościennych Maków Podhalański i Stryszawa, wydał orzeczenie oddalające odwołanie Gminy Sucha Beskidzka w całości.
Orzeczenie jest prawomocne.

Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie wraz z uzasadnieniem do pobrania TUTAJ.