Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie - organ regulacyjny, zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Maków Podhalański.

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Eko-Skawa sp z o.o. informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie - organ regulacyjny decyzją nr KR.RET.070.236.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. ogłoszoną w dniu 24.05.2018r. zatwierdził 3-letnią taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Maków Podhalański. Taryfa weszła w życie w dniu 01.06.2018 r. W dniu 01.06.2019 r. zaczną obowiązywać stawki na drugi rok obowiązywania taryf.


W okresie od 01.06.2019 r. do 31.05.2020 r. obowiązywać będzie cena za 1 m³ dostarczanej wody w wysokości:

  • 5,80 zł netto dla Gospodarstw domowych, po uwzględnieniu dopłaty 4,43 zł netto, tj. 4,78 zł brutto;
  • 5,80 zł netto dla Pozostałych odbiorców, po uwzględnieniu dopłaty 5,34 zł netto, tj. 5,76 zł brutto;
  • 5,80 zł netto dla Odbiorców wody, którzy zużyli wodę bezpowrotnie, tj. 6,26 zł brutto.


W okresie od 01.06.2019 r. do 31.05.2020 r. obowiązywać będzie cena za 1 m³ odebranych ścieków w wysokości:

  • 16,52 zł netto dla Gospodarstw domowych, po uwzględnieniu dopłaty 8,53 zł netto, tj. 9,21 zł brutto;
  • 16,52 zł netto dla Pozostałych odbiorców, po uwzględnieniu dopłaty 12,26 zł netto, tj. 13,24 zł brutto;
  • 16,22 zł netto dla Gospodarstw domowych posiadających przydomowe przepompownie, po uwzględnieniu dopłaty 8,23 zł netto, tj. 8,89 zł brutto;
  • 16,22 zł netto dla Pozostałych odbiorców posiadających przydomowe przepompownie, po uwzględnieniu dopłaty 11,96 zł netto, tj. 12,92 zł brutto;
  • 7,29 zł netto dla Gospodarstw domowych- Juszczyn, po uwzględnieniu dopłaty 2,42 zł netto, tj. 2,61 zł brutto;
  • 7,29 zł netto dla Pozostałych odbiorców - Juszczyn, po uwzględnieniu dopłaty 2,42 zł netto, tj. 2,61 zł brutto;

 

Pliki do pobrania
Decyzja nr KR.RET.070.236.2018 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 56 kb
Uchwała Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim Nr XX.177.2016 z dnia 16 listopada 2016 r. 780 kb