Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie - organ regulacyjny, zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Maków Podhalański.

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Eko-Skawa sp z o.o. informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie - organ regulacyjny decyzją nr KR.RET.070.236.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. ogłoszoną w dniu 24.05.2018r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Maków Podhalański. Taryfa wchodzi w życie w dniu 01.06.2018 r.


W okresie od 01.06.2018 r. do 31.05.2019 r. obowiązywać będzie cena za 1 m³ dostarczanej wody w wysokości:

  • 5,69 zł netto dla Gospodarstw domowych, po uwzględnieniu dopłaty 4,32 zł netto, tj. 4,67 zł brutto;
  • 5,69 zł netto dla Pozostałych odbiorców, po uwzględnieniu dopłaty 5,23 zł netto, tj. 5,65 zł brutto;
  • 5,69 zł netto dla Odbiorców wody, którzy zużyli wodę bezpowrotnie, tj. 6,15 zł brutto.


W okresie od 01.06.2018 r. do 31.05.2019 r. obowiązywać będzie cena za 1 m³ odebranych ścieków w wysokości:

  • 16,37 zł netto dla Gospodarstw domowych, po uwzględnieniu dopłaty 8,38 zł netto, tj. 9,05 zł brutto;
  • 16,37 zł netto dla Pozostałych odbiorców, po uwzględnieniu dopłaty 12,11 zł netto, tj. 13,08 zł brutto;
  • 16,06 zł netto dla Gospodarstw domowych posiadających przydomowe przepompownie, po uwzględnieniu dopłaty 8,07 zł netto, tj. 8,72 zł brutto;
  • 16,06 zł netto dla Pozostałych odbiorców posiadających przydomowe przepompownie, po uwzględnieniu dopłaty 11,80 zł netto, tj. 12,74 zł brutto;
  • 7,12 zł netto dla Gospodarstw domowych- Juszczyn, po uwzględnieniu dopłaty 2,25 zł netto, tj. 2,43 zł brutto;
  • 7,12 zł netto dla Pozostałych odbiorców - Juszczyn, po uwzględnieniu dopłaty 2,25 zł netto, tj. 2,43 zł brutto;

 

Pliki do pobrania
Decyzja nr KR.RET.070.236.2018 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 56 kb
Uchwała Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim Nr XX.177.2016 z dnia 16 listopada 2016 r. 780 kb