Odsłony: 8698

 

Kierownictwo Spółki 1. Zarząd Spółki:
- Prezes Zarządu.
Komórki organizacyjne podległe bezpośrednio Prezesowi Zarządu. 1. Główny Księgowy Prokurent.
2. Stanowisko ds. Kadr i Płac.
3. Stanowisko ds. Inwestycji i Rozwoju. 
4. Kierownik Działu Won.-Kan.
5. Kierownik Działu Oczyszczania Miasta. 
6. Stanowisko ds. Pozyskiwania Funduszy i Zamówień Publicznych.
7. Radca Prawny.
8. Stanowisko ds. bhp i ppoż.
Komórki organizacyjne podległe bezpośrednio Kierownikowi Działu Won.-Kan. 1. Dział Eksploatacji Sieci Wodociągowej.
2. Sekcja Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej.
Komórki organizacyjne podległe bezpośrednio Głównemu Księgowemu. 1. Stanowisko ds. Obsługi Klienta, Kasjer, Magazynier.
Komórka organizacyjna podległa bezpośrednio Kierownikowi Działu Oczyszczania Miasta. 1. Dział Oczyszczania Miasta.

 

  • Wodociągi i Kanalizacja
  • Zgłaszanie awarii
  • Odczyt wodomierza
  • Taryfa za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  • Jakość dostarczanej wody
  • Kontakt
Start Struktura organizacyjna