Kierownictwo Spółki Zarząd Spółki:
 • Prezes Zarządu
Komórki organizacyjne podległe bezpośrednio Prezesowi Zarządu
 • Główny Księgowy Prokurent
 • Stanowisko ds. Kadr i Płac
 • Stanowisko ds. Inwestycji i Rozwoju
 • Kierownik Działu Won.-Kan.
 • Kierownik Działu Oczyszczania Miasta.
 • Stanowisko ds. Pozyskiwania Funduszy i Zamówień Publicznych
 • Radca Prawny
 • Stanowisko ds. bhp i ppoż.
Komórki organizacyjne podległe bezpośrednio Kierownikowi Działu Won.-Kan.
 • Dział Eksploatacji Sieci Wodociągowej
 • Sekcja Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej
Komórki organizacyjne podległe bezpośrednio Głównemu Księgowemu

Stanowisko ds. Obsługi Klienta, Kasjer, Magazynier

Komórka organizacyjna podległa bezpośrednio Kierownikowi Działu Oczyszczania Miasta Dział Oczyszczania Miasta