Odsłony: 6380


1/ Pobór i uzdatnianie wody, z wyjątkiem działalności usługowej (PKD 41.00A),
2/ Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody (PKD 41.00B),
3/ Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 45.21A),
4/ Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektroinstalacyjnych i telekomunikacyjnych – (PDK 45.21.C),
5/ Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektroinstalacyjnych i telekomunikacyjnych - lokalnych (PDK 45.21D),
6/ Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych (PKD 45.21 F),
7/ Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych (PKD 45.21 G),
8/ Budowa pozostałych obiektów inżynierii wodnej (PKD 45.24B),
9/ Roboty związane z fundamentowaniem (PKD 45.25.B),
10/ Wykonywanie robót budowlanych murarskich (PKD 45.25.D),
11/ Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych (PKD 45.25 E),
12/ Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych (PKD 45.32.Z),
13/ Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych (PKD 45.33.A),
14/ Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych (PKD 45.33.B),
15/ Wykonywanie instalacji gazowych (PKD 45.33.C),
16/ Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 45.34.Z), 17/ Usługi sanitarne i pokrewne (PKD 90.03..Z),
18/ Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 90.01.Z),
19/ Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD93.05.Z),
20/ Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
21/ Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
22/ Pozostałe sprzątanie

  • Wodociągi i Kanalizacja
  • Zgłaszanie awarii
  • Odczyt wodomierza
  • Taryfa za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  • Jakość dostarczanej wody
  • Kontakt
Start Przedmiot działalności