Nazwa, pod którą spółka działa Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
„Eko-Skawa” Sp. z o.o.
Oznaczenie formy prawnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Skrót firmy PW-K „Eko-Skawa” Sp. z o.o.
Dane o rejestracji Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000292335
Siedziba kraj Polska, województwo małopolskie,
miasto Maków Podhalański
Adres ul. 3 Maja 40a, 34-220 Maków Podhalański
Wysokość kapitału zakładowego 25 833 000 zł
Udziałowcy spółki Gmina Maków Podhalański
NIP 552-166-57-79
REGON 120570492
Numer rejestrowy BDO 000009568
Numer konta bankowego Bank Spółdzielczy w Jordanowie O/Maków Podhalański
98 8799 0001 0017 0103 0498 0001
Zgromadzenie Wspólników Burmistrz Miasta i Gminy Maków Podhalański – Paweł Sala
Rada Nadzorcza Maria Woźna
Mieczysław Przybyło
Tadeusz Szewczyk
Zarząd Prezes Zarządu – Marek Guzik