Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „Eko-Skawa” Sp. z o.o. przypomina opiekunom grobów, które nie posiadają wykupionej opłaty przedłużającej dzierżawę o jej dokonanie w ostatecznym terminie do 31 grudnia 2018 roku.
Po 1 stycznia 2019 r. Spółka rozpocznie proces likwidacji grobów z równoczesnym zajęciem miejsc pod pochówki.
Wykaz grobów nieopłaconych (przeznaczonych do likwidacji) znajduje się na tablicy informacyjnej przy cmentarzu, na stronie internetowej Spółki (poniżej).
Bliższych informacji można uzyskać w siedzibie Spółki oraz pod numerem telefonu (33) 8771-628 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00.

 

Pliki do pobrania
Wykaz grobów nieopłaconych (przeznaczonych do likwidacji) 83 kb

 

Uwaga.

W przypadku nie przedłużenia opłaty za dzierżawę grobu na następne lata grób kwalifikuje się do likwidacji, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. nr 23, poz. 295 z 2000 r. z późn. zm.). Likwidacją grobu poprzedzona zostanie wcześniejszą informacją umieszczoną na grobie i tablicy informacyjnej przez okres co najmniej trzech miesięcy przed planowanym terminem likwidacji.

Dbałość o przedłużenie opłaty za dzierżawę grobu należy do bliskich osoby pochowanej w grobie.