CEL I ZAKRES PROJEKTU

Celem budowy przedmiotowej Stacji Uzdatniania Wody (SUW) jest zaopatrzenie w wodę osiedla Zarąbki w miejscowości Grzechynia gmina Maków Podhalański.
Stacja Uzdatniania Wody zlokalizowana jest w budynku wolnostojącym murowanym na działkach nr 7581/2 i 7582/1 w Grzechyni.

EFEKT RZECZOWY PROJEKTU

Projekt obejmował swym zakresem wykonanie:
  • zbiornika podziemnego wody uzdatnionej zaopatrującego w wodę również wodociągową sieć przeciwpożarową o pojemności 87,1 m3 (pojemność czynna Vcz=75 m3), w tym 50 m3 stanowiącego zapas wody pożarowej,
  • budynku stacji uzdatniania wody wyposażonego w niezbędne urządzenia i armaturę,
  • instalacji wody surowej Fi 90 PE RC,
  • instalacji wody popłucznej,
  • instalacji wody uzdatnionej Fi 160 PE RC z hydrantem nadziemnym DN 80 mm,
  • instalacji kanalizacji sanitarnej,
  • instalacji elektrycznej zalicznikowej wraz z oświetleniem terenu,
 • zbiornika podziemnego wód popłucznych o objętości czynnej 17,8 m3.
  Budowa obejmuje również wykonanie uzbrojenie istniejącego ujęcia wód podziemnych w obudowę wraz z niezbędną armaturą i układem pompowym.

WARTOŚĆ PROJEKTU I ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Projekt „Budowa stacji uzdatniania wody w Grzechyni” został sfinansowany ze środków NFOŚiGW na podstawie Umowy Pożyczki Nr 878/2020/Wn06/NZ-UR-LZ/P z dnia 14.04.2020 r. w kwocie ogółem 1 069 023,75 zł kosztów kwalifikowanych i środków własnych Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego „Eko-Skawa” Sp. z o.o. ul. 3 Maja 40a, Maków Podhalański w kwocie 286 585,46 zł.

Całkowity koszt budowy stacji uzdatniania wody w Grzechyni wyniósł 1 355 609,21 zł brutto w tym:

 • Koszt projektu: 33 210,00 zł brutto,
 • Koszty Nadzoru Inwestorskiego: 7 500,00 zł brutto,
 • Koszty budowy: 1 314 899,21 zł brutto.

WYKONAWCY PROJEKTU

 • Projektant: SPRINGAP – Biuro projektów instalacji sanitarnych i HVAC ul. Henryka Pachońskiego 9/109, 31-223 Kraków,
 • Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: NADZÓR BUDOWLANY mgr Adam Leśniak, ul. Kamienne 1, 34-200 Sucha Beskidzka,
 • Wykonawca: Firma Inżynieryjno Budowlana „INŻ.-BUD” Wojciech Pieróg, Grzechynia 650, 34-220 Maków Podhalański.