Nazwa i adres zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne "Eko-Skawa" sp. z o. o.
ul. 3 Maja 40a, 34-220 Maków Podhalański, woj. małopolskie

 

Data opublikowania: 30-01-2015

Nr zamówienia ES-PZ-3/2015
Rodzaj przetargu nieograniczony
Przedmiot zamówienia Budowa przyłącza do sieci wodociągowej wraz z zestawem hydroforowym oraz przyłączem do sieci kanalizacyjnej
do Szpitala im. L. Rydygiera w Makowie Podhalańskim
Status rozstrzygnięty
Data ogłoszenia przetargu 30-01-2015
Termin składania ofert 16-02-2015 do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert 16-02-2015 o godz. 10:30
Wynik Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja SIWZ

Tom I Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
          Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Tom II Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego (nieaktualna)

Tom III

3.1 Dokumentacja projektowa:
3.1.1 Projekt przyłącza wodociągowego oraz kanalizacyjnego
3.1.2 Projekt budowlany instalacji elektrycznej zestawu hydroforowego w podziemnej komorze betonowej

3.2 Przedmiar robót:
Budowa przyłącza do sieci wodociągowej wraz z zestawem hydroforowym w podziemnej komorze betonowej oraz kanalizacji sanitarnej
Przyłącze energetyczne 

Zmiany SIWZ

Zmiana SIWZ (02.02.2015)

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego

 

  • Wodociągi i Kanalizacja
  • Zgłaszanie awarii
  • Odczyt wodomierza
  • Taryfa za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  • Jakość dostarczanej wody
  • Kontakt
Start Wyniki przetargów ze środków własnych Budowa przyłącza do sieci wodociągowej wraz z zestawem hydroforowym oraz przyłączem do sieci kanalizacyjnej do Szpitala im. L. Rydygiera w Makowie Podhalańskim