Informujemy mieszkańców gminy Maków Podhalański, że w dniu 23 listopada 2021 r. wchodzi w życie nowy regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Makowie Podhalańskim.

Od tego dnia osoby oddające odpady w PSZOKu zobowiązane są do okazania następujących dokumentów:
a) dokumentu tożsamości lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
b) dokumentu potwierdzającego wniesienia bieżącej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Maków Podhalański;
c) pełnomocnictwa - sporządzone wg wzoru - w przypadku gdy odpady przekazuje inna osoba niż wnosząca opłaty.

Ponadto ulegają m.in. zmianie godziny przyjmowania odpadów w PSZOKu
a) w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia: od 11:00 do 18:00 w poniedziałek oraz od 7.30 do 14.30 w środę i piątek;
b) w pozostałym okresie tj: od 1 stycznia do 31 maja oraz od 1 września do 31 grudnia odpady przyjmowane będą w godzinach od 7:30 do 14:30.