Data opublikowania: 16-11-2017

Numer sprawy ES.ZP.30/2017
Rodzaj przetargu Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
dla zamówienia o wartości nie przekraczającej  kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 pkt 8 ustawy Pzp. („zamówienie sektorowe”)
Przedmiot zamówienia

Opracowanie dokumentacji geologicznej, w celu ustalenia  zasobów oraz właściwości wód podziemnych w miejscowości Białka na działce nr 233/1 w gminie Maków Podhalański

Ogłoszenie

Zaproszenie

wzór oferty - załącznik nr 1

wykaz usług - załącznik nr 2

wykaz osób - załącznik nr 3

Miejsce składania ofert Przedsiębiorstwo Wodno - Kanalizacyjne Eko - Skawa Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 40a, 34-220 Maków Podhalański.
Termin składania ofert 24-11-2017
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  • Wodociągi i Kanalizacja
  • Zgłaszanie awarii
  • Odczyt wodomierza
  • Taryfa za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  • Jakość dostarczanej wody
  • Kontakt
Start Wyniki przetargów ze środków własnych Opracowanie dokumentacji geologicznej, w celu ustalenia zasobów oraz właściwości wód podziemnych w miejscowości Białka na działce nr 233/1 w gminie Maków Podhalański (2)