Data opublikowania: 17-01-2017

Numer sprawy ES.ZP.3/2017
Rodzaj zamówienia nieograniczony
Przedmiot zamówienia

Dostawa paliwa płynnego dla pojazdów Przedsiębiorstwa Wodno – Kanalizacyjnego „Eko – Skawa” Sp. z o.o. na rok 2017.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (23.01.2017r.)

SIWZ

SIWZ 

SIWZ po zmianach (24.01.2017r.)

Zmiana SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu (23.01.2017r.)

Wyjaśnienia i zmiana SIWZ (24.01.2017r.)

Miejsce składania ofert Przedsiębiorstwo Wodno - Kanalizacyjne Eko - Skawa Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 40a, 34-220 Maków Podhalański, pomieszczenie nr 4.
Termin składania ofert 30-01-2017 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert 30-01-2017 godz. 11:30
Informacja z otwarcia ofert 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  • Wodociągi i Kanalizacja
  • Zgłaszanie awarii
  • Odczyt wodomierza
  • Taryfa za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  • Jakość dostarczanej wody
  • Kontakt
Start Wyniki przetargów ze środków własnych Dostawa paliwa płynnego dla pojazdów Przedsiębiorstwa Wodno – Kanalizacyjnego „Eko – Skawa” Sp. z o.o. na rok 2017.