Data opublikowania: 07-10-2015

Numer sprawy ES-ZP-26/2015
Rodzaj zamówienia Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej z złotych równowartości kwoty 30 000 euro
Przedmiot zamówienia

Opracowanie projektu budowlanego na zadanie pod nazwą „Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Grzechynia – Przysiółki: Burdylówka, Zarąbki, Judaszówka”

Ogłoszenie

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Miejsce składania ofert Przedsiębiorstwo Wodno - Kanalizacyjne Eko - Skawa Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 40a, 34-220 Maków Podhalański, pomieszczenie nr 4.
Termin składania ofert 16-10-2015 do godz. 15:00
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

  • Wodociągi i Kanalizacja
  • Zgłaszanie awarii
  • Odczyt wodomierza
  • Taryfa za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  • Jakość dostarczanej wody
  • Kontakt
Start Wyniki przetargów ze środków własnych Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ujęcia wody i sieci wodociągowej wraz z przyłaczami w miejscowości Grzechynia