Nazwa i adres zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne "Eko-Skawa" sp. z o. o.
ul. 3 Maja 40a, 34-220 Maków Podhalański, woj. małopolskie

 

Data opublikowania: 26-07-2012
Nr zamówienia ES-JRP-II-05/2012
Rodzaj przetargu Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Przedmiot zamówienia Wykonanie projektu zamiennego dla wyodrębnionych odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maków Podhalański
Status rozstrzygnięty
Data ogłoszenia przetargu 18-07-2012
Termin składania ofert 25-07-2012
Wynik Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie Ogłoszenie o zamówieniu
Obszary objęte zmianami(1,2 Mb)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  Umowa została podpisana dnia 10 sierpnia 2012 r.
  • Wodociągi i Kanalizacja
  • Zgłaszanie awarii
  • Odczyt wodomierza
  • Taryfa za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  • Jakość dostarczanej wody
  • Kontakt
Start Wyniki przetargów ze środków własnych Wykonanie projektu zamiennego dla wyodrębnionych odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maków Podhalański