Grzechynia

ULICE / OSIEDLA / PRZYSIÓŁKI Rodzaj
odpadów
Rok 2019  Rok 2020
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II
Cała miejscowość
Grzechynia
elektro-złom      
19
                   
wielko-gabaryty            
12
             
popiół
18
15
22
19
           
22
20
17
14
bio        
24
31
7
21
5
19
2
16
6
20
4
18
       
Droga główna przez Grzechynię,
os. Dejówka,
os. Głowicówka,
os. Nowakówka,
os. Pierogówka,
os. Tochówka,
os. Wątrobówka,
os. Wicherkowa,
segre-gowane
3
17
7
21
7
21
4
18
2
16
6
27
4
18
1
22
5
19
3
17
7
21
5
19
2
16
6
20
niesegre-gowane
3
10
17
24
31
7
14
21
28
7
14
21
28
4
11
18
25
2
9
16
23
30
6
13
27
4
11
18
25
1
8
22
29
5
12
19
26
3
10
17
24
31
7
14
21
28
5
12
19
2
9
16
23
30
6
13
20
27
os. Betleje,  os. Burdylówka,
os. Carchla, os. Drwale,
os. Łazy, os. Judaszówka,
os. Magurka, os. Malikówka,
os. Polakówka, os.Polana,
os. Snoza, os. Sulkówka, 
os. Szczepanki, os.Witkówka,
os. Za Górą,  os. Zagrodniki,
os. Zajdówska,  os. Zarąbki,
os. Zgudówka
segre-gowane
3
17
7
21
7
21
4
18
2
16
6
27
4
18
1
22
5
19
3
17
7
21
5
19
2
16
6
20
niesegre-gowane
3
17
7
21
7
21
4
18
2
16
6
27
4
18
1
22
5
19
3
17
7
21
5
19
2
16
6
20
ULICE / OSIEDLA / PRZYSIÓŁKI Rodzaj
odpadów
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II

 

 

 

Pliki do pobrania
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2019 r. - Grzechynia 173 kb