Data opublikowania: 30-08-2018

Numer sprawy ES.ZP.13/2018
Rodzaj przetargu Zaproszenie do złożenia oferty cenowej.
Status unieważniony
Przedmiot zamówienia

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją kontraktu: Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę i budowę oraz budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Makowie Podhalańskim

Ogłoszenie

Zaproszenie do złożenia oferty

Odbiór specyfikacji (SIWZ)

w siedzibie zamawiającego pokój nr 4, lub za zaliczeniem pocztowym oraz do pobrania w wersji elektronicznej:

Załączniki nr 1 - wzór oferty (398 kb)

Załączniki nr 2 - wykaz usług (452 kb)

Załączniki nr 3 - wykaz osób (568kb)

Załączniki nr 4 - Program FU (2879 kb)

Miejsce składania ofert Przedsiębiorstwo Wodno - Kanalizacyjne Eko - Skawa Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 40a, 34-220 Maków Podhalański pokój nr 4.
Termin składania ofert 07-09-2018 do godz. 14:00
 

 

  • Wodociągi i Kanalizacja
  • Zgłaszanie awarii
  • Odczyt wodomierza
  • Taryfa za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  • Jakość dostarczanej wody
  • Kontakt
Start Wyniki przetargów ze środków unijnych Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją kontraktu