Odsłony: 12040

Aby zamontować wodomierz podlicznik liczący wodę, która nie trafia po zużyciu do kanalizacji należy:

Po założeniu podlicznika zgodnie z poniższymi uwagami, złożyć do Spółki wniosek na dokonanie odbioru technicznego montażu wodomierza-podlicznika. Termin odbioru technicznego i plombowania podlicznika zostanie uzgodniony z klientem telefonicznie.

 1. Wodomierz-podlicznik należy montować na instalacji wewnętrznej za wodomierzem głównym w miejscu suchym i dogodnym do odczytu w odległości nie większej jak 1,5m od punktu czerpalnego przeznaczonego do podlewania terenów zielonych.
 2. Przed i za wodomierzem-podlicznikiem należy zamontować zawory przelotowe, przy czym zawór przed wodomierzem winien posiadać kurek spustowy.
 3. Przewód za wodomierzem doprowadzający wodę do punktu czerpalnego należy montować ze spadkiem do wodomierza-podlicznika, celem odwodnienia zestawu na okres zimowy.
 4. Pomiędzy wodomierzem-podlicznikiem a punktem czerpalnym nie należy montować punktów poboru wody wewnątrz budynku.

Za wszystkie czynności zostaną pobrane opłaty według cennika dostępnego w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki. Faktura za usługę zostanie przesłana na adres odbiorcy.

 

Pliki do pobrania
Zlecenie odbioru wodomierza - podlicznika 181 kb
 • Wodociągi i Kanalizacja
 • Zgłaszanie awarii
 • Odczyt wodomierza
 • Taryfa za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki
 • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 • Jakość dostarczanej wody
 • Kontakt
Start Informacje Jak zamontować wodomierz podlicznik liczący wodę, która nie trafia po zużyciu do kanalizacji