Odsłony: 7174

Odbiór odpadów komunalnych i segregowanych od firm i instytucji odbywa się po zawarciu pisemnej umowy na odbiór odpadów z PW-K „Eko-Skawa” Sp. z o.o.

W celu zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych należy udać się do Biura Obsługi Klienta (ul. 3 Maja 40a w Makowie Podhalańskim), gdzie na miejscu zostanie przygotowana i podpisana odpowiednia umowa, lub przesłać pocztą wniosek na adres:

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne "Eko-Skawa" Sp. z o.o.

34-220 Maków Podhalański ul. 3 Maja 40a

Po wpłynięciu od Państwa wniosku, zostaną przygotowane dwa egzemplarze umowy, które zostaną przesłane do Państwa z prośbą o ich podpisanie i odesłanie na adres Spółki. Następnie dwa egzemplarze umowy zostaną podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Spółki, z których jeden zostanie odesłany do Państwa.


Do zawarcia umowy potrzebne są następujące dane:
• nazwa podmiotu
• adres do korespondencji
• adres punktu, którego umowa ma dotyczyć
• nr NIP
• nr REGON
• wypis z KRS-u lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej

 

Odpady komunalne niesegregowane odbierane są w workach 55l, 110 l, pojemnikach 110 l, kontenerach Kp-7, odpady segregowane odbierane są w workach 55l i 110 l.

Worki na odpady można nabyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego „Eko-Skawa” ul. 3 Maja 40a w Makowie Podhalańskim.

Worki lub pojemniki napełniane odpadami w sposób niezgodny z opisem, a także odpady wystawiane w workach innych niż zakupione w PW-K „Eko-Skawa” Sp. z o.o. oraz nieoznaczone odpowiednim kodem kreskowym nie będą odbierane.

Odpady w workach i pojemnikach należy wystawiać w dniu odbioru zgodnie z aktualnym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych dla poszczególnych miejscowości. Harmonogram można pobrać ze strony internetowej Spółki (poniżej) lub otrzymać w Biurze Obsługi Klienta.

Odbiór odpadów posegregowanych odbywa się zgodnie z harmonogramem.

Odpady powinny być posegregowane według instrukcji znajdujących się na workach i w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Maków Podhalański.

Odpady segregowane należy gromadzić w workach wg poniższych zasad, odpady nieodpowiednio posegregowane nie będą odbierane!

 

S Z K Ł O
do pojemników lub worków w kolorze zielonym

Wrzucamy:
Czyste: butelki, słoiki po artykułach spożywczych (bez nakrętek,zacisków, gumowych uszczelek), butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach, inne opakowania szklane.

Nie wrzucamy:
Szkła okiennego, samochodowego, zbrojonego, luster, wyrobów kryształowych, porcelany, ceramiki, żarówek, świetlówek, fajansu, termometrów rtęciowych itp.

Uwaga:
Szkła nie należy celowo rozbijać, gdyż utrudnia to dalszą segregację na szkło bezbarwne i kolorowe oraz może powodować okaleczenia pracowników obsługi.

 

P L A S T I K i M E T A L, opakowania wielomateriałowe
do pojemników lub worków w kolorze żółtym
Wrzucamy:
Czyste: zgniecione plastikowe butelki (po napojach, środkach czystości, płynach do prania, środkach do pielęgnacji ciała, itp. ), opakowania tetrapack (kartony po mleku sokach, itp.) worki foliowe, tworzywa sztuczne, plastikowe opakowania (po produktach spożywczych, po mrożonkach słodyczach, ciastkach, owocach), ubrania i tekstylia, opakowania metalowe (puszki po żywnościach, napojach, karmie dla zwierząt, itp.), inne odpady metalowe.

Nie wrzucamy:
Pampersów, pojemników po olejach, farbach, lakierach i klejach, smarach i rozpuszczalnikach, środków owado i chwastobójczych, aerozolach, tworzyw z bakelitu, igielitu, tekstolitu, tworzyw z włóknem szklanym, zużytych akumulatorów i baterii, substancjach toksycznych.

 

 

P A P I E R, M A K U L A T U R A
do pojemników lub worków w kolorze niebieskim

Wrzucamy:

Gazety, czasopisma, katalogi, prospekty nielakierowane, papier szkolny i biurowy książki, zeszyty i kalendarze, papierowe torby i worki, pudełka kartonowe i tekturę.

Nie wrzucamy:
Kartonów po mleku i sokach, papieru i tektury pokrytej folią, kalki, papieru zabrudzonego, zatłuszczonego lub woskowanego,opakowań po mrożonkach, papierosach i słodyczach, pieluch jednorazowych, worków po cemencie i wapnie.

 

 

Pliki do pobrania
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Maków Podhalański 207 kb
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Maków Dolny 166 kb
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Białka 144 kb
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Grzechynia 173 kb
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Juszczyn 182 kb
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Kojszówka 164 kb
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Wieprzec 161 kb
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Żarnówka 179 kb

 

 

  • Wodociągi i Kanalizacja
  • Zgłaszanie awarii
  • Odczyt wodomierza
  • Taryfa za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  • Jakość dostarczanej wody
  • Kontakt
Start od firm i instytucji