Odsłony: 10305

Od dnia 01.01.2014 r. Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „Eko-Skawa” Sp. z o.o. świadczy usługę odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Maków Podhalański.

Odpady zgromadzone w workach należy wystawiać w dniu odbioru zgodnie z harmonogramem. Worki napełniane odpadami w sposób niezgodny z opisem nie będą odbierane.

Harmonogram dla poszczególnych miejscowości można pobrać ze strony internetowej Spółki lub otrzymać w Biurze Obsługi Klienta.

Selektywna zbiórka odpadów przyczynia się w znacznej mierze do zmniejszenia ilości odpadów nieposegregowanych.

Odpady posegregowane można dostarczać do pojemników typu IGLOO rozmieszczonych na terenie Gminy Maków Podhalański lub wystawiać w workach do tego przystosowanych, które można otrzymać bezpłatnie w Urzędzie Miejskim ul. Szpitalna 3 w Makowie Podhalańskim. Odbiór odpadów posegregowanych odbywa się dwa razy w miesiącu zgodnie z harmonogramem.

Odpady powinny być posegregowane według instrukcji znajdujących się na workach i w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Maków Podhalański.

Odpady nieodpowiednio posegregowane nie będą odbierane!

Przypominamy, że odpady segregowane należy gromadzić w workach oraz pojemnikach IGLO wg poniższych zasad.

 

S Z K Ł O
do pojemników lub worków w kolorze zielonym

Wrzucamy:
Czyste: butelki, słoiki po artykułach spożywczych (bez nakrętek,zacisków, gumowych uszczelek), butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach, inne opakowania szklane.

Nie wrzucamy:
Szkła okiennego, samochodowego, zbrojonego, luster, wyrobów kryształowych, porcelany, ceramiki, żarówek, świetlówek, fajansu, termometrów rtęciowych itp.

Uwaga:
Szkła nie należy celowo rozbijać, gdyż utrudnia to dalszą segregację na szkło bezbarwne i kolorowe oraz może powodować okaleczenia pracowników obsługi.

 

P L A S T I K i M E T A L, opakowania wielomateriałowe
do pojemników lub worków w kolorze żółtym
Wrzucamy:
Czyste: zgniecione plastikowe butelki (po napojach, środkach czystości, płynach do prania, środkach do pielęgnacji ciała, itp. ), opakowania tetrapack (kartony po mleku sokach, itp.) worki foliowe, tworzywa sztuczne, plastikowe opakowania (po produktach spożywczych, po mrożonkach słodyczach, ciastkach, owocach), ubrania i tekstylia, opakowania metalowe (puszki po żywnościach, napojach, karmie dla zwierząt, itp.), inne odpady metalowe.

Nie wrzucamy:
Pampersów, pojemników po olejach, farbach, lakierach i klejach, smarach i rozpuszczalnikach, środków owado i chwastobójczych, aerozolach, tworzyw z bakelitu, igielitu, tekstolitu, tworzyw z włóknem szklanym, zużytych akumulatorów i baterii, substancjach toksycznych.

 

 

P A P I E R, M A K U L A T U R A
do pojemników lub worków w kolorze niebieskim

Wrzucamy:

Gazety, czasopisma, katalogi, prospekty nielakierowane, papier szkolny i biurowy książki, zeszyty i kalendarze, papierowe torby i worki, pudełka kartonowe i tekturę.

Nie wrzucamy:
Kartonów po mleku i sokach, papieru i tektury pokrytej folią, kalki, papieru zabrudzonego, zatłuszczonego lub woskowanego,opakowań po mrożonkach, papierosach i słodyczach, pieluch jednorazowych, worków po cemencie i wapnie.

 

 

Pliki do pobrania
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Maków Podhalański 207 kb
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Maków Dolny 157 kb
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Białka 156 kb
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Grzechynia 164 kb
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Juszczyn 171 kb
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Kojszówka 155 kb
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Wieprzec 153 kb
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - Żarnówka 169 kb

 

  • Wodociągi i Kanalizacja
  • Zgłaszanie awarii
  • Odczyt wodomierza
  • Taryfa za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  • Jakość dostarczanej wody
  • Kontakt
Start od gospodarstw domowych