Nazwa i adres zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne "Eko-Skawa" sp. z o. o.
ul. 3 Maja 40 a, 34-220 Maków Podhalański, woj. małopolskie

 

Data opublikowania: 01-04-2014

Numer sprawy ES.JRP.ZP.3.B.2014
Rodzaj przetargu nieograniczony
Przedmiot zamówienia

Promocja Projektu „System kanalizacyjny dorzecza górnej Skawy w miejscowości Białka na terenie Gminy Maków Podhalański”

Status rozstrzygnięty
Data ogłoszenia przetargu 01-04-2014
Termin składania ofert

14-04-2014 do godz. 09:00

Termin otwarcia ofert

14-04-2014 o godz. 09:30

Wynik

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu

Odbiór specyfikacji (SIWZ)

w siedzibie zamawiającego: biuro Jednostki Realizującej Projekt, lub za zaliczeniem pocztowym oraz do pobrania w wersji elektronicznej:

Tom I Instrukcja dla Wykonawców (IDW)(616 kb - wersja doc)

Instrukcja dla Wykonawców (IDW)(3488 kb - wersja pdf)

Tom II Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego(1214 kb)

Tom III Opis przedmiotu zamówienia(828 kb)

Pytania i odpowiedzi, zmiany SIWZ

Pytania i odpowiedzi (08.04.2014)

Zmiana SIWZ (08.04.2014)

 
  • Wodociągi i Kanalizacja
  • Zgłaszanie awarii
  • Odczyt wodomierza
  • Taryfa za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  • Jakość dostarczanej wody
  • Kontakt
Start Wyniki przetargów ze środków unijnych Promocja Projektu „System kanalizacyjny dorzecza górnej Skawy w miejscowości Białka na terenie Gminy Maków Podhalański”