Wieprzec

ULICE / OSIEDLA / PRZYSIÓŁKI Rodzaj
odpadów
Miesiące - 2018 rok
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Cała miejscowość Wieprzec elektro-złom        
10
             
Cała miejscowość Wieprzec wielko-gabaryty          
15
           
Droga główna przez Wieprzec,
os. Ocieczkowa
segre-gowane
2
16
6
20
6
20
3
17
8
22
5
19
3
17
7
21
4
18
2
16
6
20
4
18
niesegre-gowane
2
9
16
23
30
6
13
20
27
6
13
20
27
3
10
17
24
8
15
22
29
5
12
19
26
3
10
17
24
31
7
14
21
28
4
11
18
25
2
9
16
23
30
6
13
20
27
4
11
18
28
os. Adamowa,
os. Chłapkowa,
os. Jackowo,
os. Korble,
os. Lizakowa

segre-gowane
2
16
6
20
6
20
3
17
8
22
5
19
3
17
7
21
4
18
2
16
6
20
4
18
niesegre-gowane
2
16
6
20
6
20
3
17
8
22
5
19
3
17
7
21
4
18
2
16
30
6
20
4
18
ULICE / OSIEDLA
/ PRZYSIÓŁKI
Rodzaj
odpadów
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

 

 

 

Pliki do pobrania
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - Wieprzec 114 kb