Żarnówka

ULICE / OSIEDLA / PRZYSIÓŁKI Rodzaj
odpadów
Miesiące - 2018 rok
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Cała miejscowość Żarnówka elektro-złom        
10
             
Cała miejscowość Żarnówka wielko-gabaryty          
15
           
Droga główna,
oś. Dziubkówka,
os. Grapa,
os. Piekarzówka,
os. U Dyrdów
segre-gowane
2
16
6
20
6
20
3
17
8
22
5
19
3
17
7
21
4
18
2
16
6
20
4
18
niesegre-gowane
2
9
16
23
30
6
13
20
27
6
13
20
27
3
10
17
24
8
15
22
29
5
12
19
26
3
10
17
24
31
7
14
21
28
4
11
18
25
2
9
16
23
30
6
13
20
27
4
11
18
28
os. Bochenki,
os. Matyje Górne,
os. Matyje Dolne,
os. Nieckule,
os. U Polańskich

segre-gowane
9
30
13
27
13
27
10
24
8
22
12
26
10
31
14
28
11
25
9
30
6
20
4
18
niesegre-gowane
9
30
13
27
13
27
10
24
8
22
12
26
10
31
14
28
11
25
9
30
6
20
4
18
os. Zawale segre-gowane
9
30
13
27
13
27
10
24
8
22
12
26
10
31
14
28
11
25
9
30
6
20
4
18
niesegre-gowane
9
30
6
20
6
20
3
17
8
22
5
19
10
31
14
28
11
25
9
30
6
20
4
18
ULICE / OSIEDLA
/ PRZYSIÓŁKI
Rodzaj
odpadów
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

 

 

 

Pliki do pobrania
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - Żarnówka 128 kb