Drukuj
Odsłony: 384

W związku z opublikowaniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r. (Dz. Ustaw z 2020 r. poz. 673) zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od dnia 16.04.2020 do dnia 19.04.2020 zakazuje się korzystania z cmentarza komunalnego w Juszczynie*.

 

*Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 kwietnia 2020 r. (Dz. Ustaw z 2020 r. poz. 658) oraz  ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 kwietnia 2020 r. (Dz. Ustaw z 2020 r. poz. 673) zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.