Odsłony: 68

Data opublikowania: 10-01-2019

Numer sprawy ES.ZP.2/2019
Rodzaj zamówienia nieograniczony
Przedmiot zamówienia

Dostawa paliwa płynnego dla pojazdów Przedsiębiorstwa Wodno – Kanalizacyjnego „Eko – Skawa” Sp. z o.o. na rok 2019.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ,
zmiany SIWZ

SIWZ 

SIWZ po zmianach 14.01.2019 r.

Zmiana SIWZ 14.01.2019 r. 

SIWZ po zmianach 15.01.2019 r.

Zmiana SIWZ 15.01.2019 r. 

Miejsce składania ofert Przedsiębiorstwo Wodno - Kanalizacyjne Eko - Skawa Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 40a, 34-220 Maków Podhalański, pomieszczenie nr 4.
Termin składania ofert 18-01-2019 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert 18-01-2019 godz. 11:30
 
 
  • Wodociągi i Kanalizacja
  • Zgłaszanie awarii
  • Odczyt wodomierza
  • Taryfa za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  • Jakość dostarczanej wody
  • Kontakt
Start Ogłoszenia o przetargach ze środków własnych Dostawa paliwa płynnego dla pojazdów Przedsiębiorstwa Wodno – Kanalizacyjnego „Eko – Skawa” Sp. z o.o. na rok 2019