Odsłony: 242

Odpady odbierane od osób objętych kwarantanną traktuje się jak odpady komunalne zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Oficjalnej odpowiedzi udzieliła Anna Kamińska, dyrektor Departamentu Higieny Środowiska.

– Odpowiadając na pytanie dotyczące odpadów powstających w miejscach kwarantanny, uprzejmie informuję, że kwarantanna oznacza odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych. Wobec powyższego, odpady powstające w związku z kwarantanną w ramach zapobiegania CIVID-19 traktuje się jak odpady komunalne.

 

Pliki do pobrania
Pismo GIS w sprawie odpadów od osób objętych kwarantanną 121 kb
  • Wodociągi i Kanalizacja
  • Zgłaszanie awarii
  • Odczyt wodomierza
  • Taryfa za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  • Jakość dostarczanej wody
  • Kontakt
Start AKTUALNOŚCI Pozostałe informacje Odpady od osób objętych kwarantanną