Odsłony: 742

Ponad 9 ton odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oddali mieszkańcy gminy Maków Podhalański podczas kwietniowej zbiórki tych opadów. Akcja prowadzona jest cyklicznie przez Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „Eko-Skawa” Sp. z o.o. w Makowie Podhalańskim.
Podczas zbiórki zebrano:

  • 1940 kg - urządzenia zawierających freon - kod odpadu 20 01 23,
  • 4072 kg - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki - kod odpadu 20 01 35,
  • 3058 kg - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne - kod odpadu 20 01 36.
  • Wodociągi i Kanalizacja
  • Zgłaszanie awarii
  • Odczyt wodomierza
  • Taryfa za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  • Jakość dostarczanej wody
  • Kontakt
Start AKTUALNOŚCI Pozostałe informacje Wyniki zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektornicznego