Odsłony: 525

W dniu 2 października 2018 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie sprawy z odwołania Gminy Sucha Beskidzka przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Krakowie od decyzji z dnia 13 kwietnia 2015 roku, w sprawie nadużywania przez Gminę Sucha Beskidzka pozycji dominującej na lokalnym rynku hurtowego odbioru i oczyszczania ścieków, pochodzących z gmin ościennych Maków Podhalański i Stryszawa, wydał orzeczenie oddalające odwołanie Gminy Sucha Beskidzka w całości.
Orzeczenie jest prawomocne.

Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie wraz z uzasadnieniem do pobrania TUTAJ.

  • Wodociągi i Kanalizacja
  • Zgłaszanie awarii
  • Odczyt wodomierza
  • Taryfa za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  • Jakość dostarczanej wody
  • Kontakt
Start AKTUALNOŚCI Pozostałe informacje Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie postępowania antymonopolowego przeciwko Gminie Sucha Beskidzka