Odsłony: 112

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „Eko-Skawa” Sp. z o.o. przypomina opiekunom grobów, które nie posiadają wykupionej opłaty przedłużającej dzierżawę o jej dokonanie w ostatecznym terminie do 31 grudnia 2018 roku.
Po 1 stycznia 2019 r. Spółka rozpocznie proces likwidacji grobów z równoczesnym zajęciem miejsc pod pochówki.
Wykaz grobów nieopłaconych (przeznaczonych do likwidacji) znajduje się na tablicy informacyjnej przy cmentarzu, na stronie internetowej Spółki (wykaz do pobrania).
Bliższych informacji można uzyskać w siedzibie Spółki oraz pod numerem telefonu (33) 8771-628 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00.

  • Wodociągi i Kanalizacja
  • Zgłaszanie awarii
  • Odczyt wodomierza
  • Taryfa za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  • Jakość dostarczanej wody
  • Kontakt
Start AKTUALNOŚCI Pozostałe informacje Wykaz nieopłaconych grobów na Cmentarzu Komunalnym w Juszczynie