Odsłony: 251

Przedsiębiorstwo Wodono-Kanalizacyjne "Eko-Skawa" Sp. z o.o. informuję, że w związku z ustanowieniem 12 listopada 2018 r. (poniedziałek) dniem wolnym od pracy, odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych przypadający na ten dzień zostanie zrealizowany w dniu 19.11.2018 r.

  • Wodociągi i Kanalizacja
  • Zgłaszanie awarii
  • Odczyt wodomierza
  • Taryfa za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  • Jakość dostarczanej wody
  • Kontakt
Start AKTUALNOŚCI Pozostałe informacje Brak odbioru odpadów komunalnych w dniu 12.11.2018 r.