Odsłony: 249

30 października 2018 roku została podpisana Umowa na: „Budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Grzechynia, gmina Maków Podhalański” dla zasilania w wodę osiedli: Zarąbki i Burdylówka w Grzechyni.
Wykonawcą robót jest Firma Inżynieryjno Budowlana „INŻ.-BUD” Wojciech Pieróg z Grzechyni.
Nadzór nad robotami będzie sprawowany w ramach ustanowionego nadzoru inwestorskiego przez NADZÓR BUDOWLANY mgr Adam Leśniak z Suchej Beskidzkiej.
W dniu 08.11.2018 roku został przekazany Wykonawcy teren i plac budowy. Planowany okres zakończenia realizacji robót budowlanych w listopadzie 2019 roku.
Koszt realizacji inwestycji wyniesie 1.263.091 złotych brutto (jeden milion dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt jeden złotych).

  • Wodociągi i Kanalizacja
  • Zgłaszanie awarii
  • Odczyt wodomierza
  • Taryfa za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  • Jakość dostarczanej wody
  • Kontakt
Start AKTUALNOŚCI Pozostałe informacje Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Grzechynia, gmina Maków Podhalański.