Otwarcie biur i kasy

Od 11 maja 2020 roku w siedzibie PW-K "Eko-Skawa" sp. z o.o. przy ul. 3 Maja 40a można będzie załatwiać bezpośrednio ważne sprawy, których załatwienie nie jest możliwe w inny sposób.

Biura i kasa czynne są w godzinach od 7.00 do 15.00

Jeżeli to możliwe zachęcamy do załatwiania spraw poprzez:

 • kontakt telefoniczny: 33 8771628, 33 8771259 (poniedziałek - piątek 7:00 – 15:00);
 • listownie na adres: PW-K „Eko-Skawa” sp. z o.o., ul. 3 Maja 40a, 34-220 Maków Podhalański;
 • pocztę elektroniczną - adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • fax: 33 8770045

 

Prosimy osoby wchodzące do placówki „Eko-Skawa” aby były wyposażone w maseczki i rękawiczki ochronne oraz zachowanie odległości około 2 metrów od innych osób oraz aby w danym pomieszczeniu biurowym znajdowała się tylko jedna osoba.

Zakaz korzystania z cmentarza w dniach 16.04 - 19.04.2020 r.

W związku z opublikowaniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r. (Dz. Ustaw z 2020 r. poz. 673) zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od dnia 16.04.2020 do dnia 19.04.2020 zakazuje się korzystania z cmentarza komunalnego w Juszczynie*.

 

*Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 kwietnia 2020 r. (Dz. Ustaw z 2020 r. poz. 658) oraz  ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 kwietnia 2020 r. (Dz. Ustaw z 2020 r. poz. 673) zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Odbiór odpadów – ważne wytyczne dla mieszkańców

W związku z opublikowaniem w dniu 6 kwietnia wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Klimatu odnośnie postępowania z odpadami w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii) obowiązują zasady postępowania opisane poniżej.

Zbiórka odpadów na tę chwilę odbywa się zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie spółki.

ODPADY WYTWORZONE PRZEZ OSOBY ZDROWE ORAZ ZDROWE PRZEBYWAJĄCE W KWARANTANNIE
 • odpady powinny być posegregowane i wrzucone do właściwych pojemników/worków (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane);
 • maseczki oraz jednorazowe rękawiczki, które były stosowane przez osoby zdrowe, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane.
ODPADY WYTWORZONE W MIEJSCU KWARANTANNY LUB IZOLACJI PRZEZ OSOBY:
 • które były narażone na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2,
 • zakażone koronawirusem SARS-CoV-2,
 • mające bezpośredni kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem SARS-CoV-2,
 • chorych na COVID-19

 

-należy postępować w sposób opisany w poniższych wytycznych szczegółowych:

 • zaleca się odczekanie 72 godziny od zamknięcia worka przed przekazaniem worka z odpadami do odbioru;
 • osoba przebywająca w izolacji umieszcza odpady w worku przeznaczonym na ten cel, w miarę możliwości worek powinna spryskać preparatem wirusobójczym;
 • worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej ¾ jego pojemności i nie zgniatać;
 • po zapełnieniu worka, osoba przebywająca w izolacji, zawiązuje worek i po ustaleniu z osobą wynoszącą odpady z miejsca izolacji, wystawia worek z odpadami z pomieszczenia, w którym przebywa;
 • osoba wynoszącą odpady z miejsca izolacji (w rękawiczkach) wystawiony przez osobę w izolacji wkłada worek do drugiego worka, zawiązuje/zamyka go i zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem w chwili jego odbioru (oprócz dokładnego zawiązania worka, można zamknąć go dodatkowo przy pomocy taśmy samoprzylepnej lub sznurka) oraz oznacza datę oraz godzinę zamknięcia worka;
 • worek z odpadami należy przenieść w rękawiczkach do miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów i umieścić w oznakowanym pojemniku przeznaczonym na te odpady, w miarę możliwości będącego w posiadaniu odbierającego;
 • przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem/przenoszeniem odpadów, należy używać rękawic ochronnych, myć i/lub dezynfekować ręce;
 • odpady, których nie można łączyć z innymi odpadami (tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki) powinny być pozostawione w domu w czasie izolacji i przekazane do PSZOK-u, kiedy będzie można opuścić miejsce izolacji;
 • odpady powinny być gromadzone w pojemnikach zabezpieczających je przez rozrzuceniem, ograniczające dostęp osób postronnych i zwierząt.

 

Odpady wytwarzane w miejscach kwarantanny lub izolacji, ze względu na miejsce powstawania oraz na ich skład stanowią odpady komunalne. Jednakże, z uwagi na świadomość, że odpady te wytwarzane będą przez osoby zakażone wirusem SARS-CV-2 lub chore na COVID-19 oraz brak potwierdzonych ustaleń naukowych co do czasu aktywności koronawirusa na powierzchniach różnych materiałów wchodzących w skład odpadu, należy z tymi odpadami postępować zachowując szczególne środki ostrożności.


Więcej informacji na stronie www.gis.gov.pl.

 

Godziny otwarcia w dniu 10 kwietnia 2020 r.

 

 

Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne „Eko-Skawa” Sp. z o.o. informuje, że w dniu 10 kwietnia 2020 r.  (tj. piątek) będzie czynne do godz. 12.00.

 

 • Wodociągi i Kanalizacja
 • Zgłaszanie awarii
 • Odczyt wodomierza
 • Taryfa za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki
 • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 • Jakość dostarczanej wody
 • Kontakt
Start AKTUALNOŚCI Pozostałe informacje