Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „Eko-Skawa” Sp. z o.o. z siedzibą w Makowie Podhalańskim, ul. 3 Maja 40a, 34-220 Maków Podhalański, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS : 0000292335, zwane dalej PW-K „Eko-Skawa” gwarantuje Użytkownikom stron www prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „Eko-Skawa” Sp. z o.o., (dalej Administrator) z siedzibą przy ulicy 3 Maja 40a, 34-220 Maków Podhalański .
• Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w PW-K „Eko-Skawa” znajdują się pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Szanujemy prywatność naszych Użytkowników i chcemy, aby korzystając z naszych witryn czuli się bezpiecznie. Poniżej przedstawiamy naszą Politykę prywatności odnoszącą się do tzw. plików Cookies. Dotyczy ona wszystkich witryn PW-K „Eko-Skawa”: ekoskawa.pl, projekt.ekoskawa.pl


"Cookies" - co to jest?
Cookies („Ciasteczka”) to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane przez Twoją przeglądarkę i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Cookie NIE identyfikuje Twoich danych osobowych. Cookie NIE ma też żadnego wpływu na Twoje oprogramowanie ani sprzęt.

Polityka plików „Cookies”

1. Udostępniając zawartości serwisów internetowych PW-K „Eko-Skawa” stosuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika, które to informacje serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z serwerem tego urządzenia końcowego, jak również używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisów internetowych PW-K „Eko-Skawa” Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki „Cookies” wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, jak również pomocne są podczas wypełniania formularzy w serwisie.


3. W serwisach internetowych PW-K „Eko-Skawa” mogą byś stosowane następujące rodzaje plików cookies:

  • "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
  • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu -
    "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,


4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym PW-K „Eko-Skawa” będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisach internetowych PW-K „Eko-Skawa” z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki.
W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
Internet Explorer
Firefox
Opera
Chrome
Safari

Urządzenia mobilne:
Android
Safari
Windows Phone
Blackberry

Uwagi ogólne


1. Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „Eko-Skawa” Sp. z o.o. W Makowie Podhalańskim zwane dalej PW-K „Eko-Skawa” Sp. z o.o., prowadzi i administruje serwisem internetowym dostępnym pod adresem http://www.ekoskawa.pl/, zwanym dalej Serwisem.
2. Serwis udostępniany jest osobom z niego korzystającym, zwanym dalej Użytkownikami Serwisu.
3. Polityka Cookies dla stron www spółki PW-K "Eko-Skawa" Sp. z o.o.
4. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację poniższych zasad.

Odpowiedzialność

1. PW-K „Eko-Skawa” Sp. z o.o. nie udziela żadnej gwarancji co do formy i treści informacji umieszczonych w Serwisie, w szczególności w zakresie ich aktualności, dokładności, zupełności, szczegółowości oraz przydatności dla określonych działań Użytkowników Serwisu.
2. PW-K „Eko-Skawa” Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Użytkowników Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie, ponosi Użytkownik Serwisu.
3. PW-K „Eko-Skawa” Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w Serwisie w wybranym przez
PW-K „Eko-Skawa” Sp. z o.o. terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników Serwisu.

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „Eko-Skawa” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała na podstawie Aktu Założycielskiego z dnia 22.10.2007 r. Udziałowcem spółki jest Gmina Maków Podhalański.

Spółka zarejestrowana jest w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000292335.

Przedsiębiorstwo na bazie majątku wniesionego aportem przez Gminę Maków Podhalański do Spółki po zlikwidowanym Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji. Spółka eksploatuje 2 ujęcia wody wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną na terenie miasta i gminy Maków Podhalański, ujęcie wody i sieć wodociągową w miejscowości Grzechynia, sieć kanalizacyjną wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w Juszczynie. W zakresie gospodarki wodno-ściekowej Spółka działa zgodnie z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zawartym w tekście uchwały nr XXXVII.368.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 września 2018 roku.

Ponadto Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „Eko-Skawa” sp. z o.o. zajmuje się m.in. odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców i przedsiębiorstw na terenie Gminy Maków Podhalański, administracją cmentarza komunalnego w Juszczynie.

 

Nazwa, pod którą spółka działa Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
„Eko-Skawa” Sp. z o.o.
Oznaczenie formy prawnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Skrót firmy PW-K „Eko-Skawa” Sp. z o.o.
Dane o rejestracji Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000292335
Siedziba kraj Polska, województwo małopolskie,
miasto Maków Podhalański
Adres ul. 3 Maja 40a, 34-220 Maków Podhalański
Wysokość kapitału zakładowego 15 721 000 zł
Udziałowcy spółki Gmina Maków Podhalański
NIP 552-166-57-79
REGON 120570492
Numer rejestrowy BDO 000009568
Numer konta bankowego Bank Spółdzielczy w Jordanowie O/Maków Podhalański
98 8799 0001 0017 0103 0498 0001
Zgromadzenie Wspólników Burmistrz Miasta i Gminy Maków Podhalański – Paweł Sala
Rada Nadzorcza Maria Woźna
Mieczysław Przybyło
Tadeusz Szewczyk
Zarząd Prezes Zarządu – Marek Guzik