Drukuj
Odsłony: 2185

Adres:

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla gminy Maków Podhalański zlokalizowany jest:

w Makowie Podhalańskim przy ul. Sportowa 7.

Godziny otwarcia:

z wyjątkiem dni ustawowo wolnych oraz 24 i 31 grudnia.

Dojazd do PSZOK-u:

 

Warto wiedzieć:

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuje odpady tylko od mieszkańców gminy Maków Podhalański po okazaniu następujących dokumentów:
a) dokumentu tożsamości lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
b) dokumentu potwierdzającego wniesienia bieżącej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Maków Podhalański
c) pełnomocnictwa - sporządzonego wg wzoru - w przypadku gdy odpady przekazuje inna osoba niż wnosząca opłatę

Pamiętaj, że obsługa PSZOK nie wyjmuje przywiezionych odpadów z pojazdu, ale wskazują miejsce, gdzie należy je donieść i w którym pojemniku lub koszu umieścić. Zarówno transport, załadunek, jak i rozładunek leży po Twojej stronie.

Pamiętaj, że PSZOK przyjmuje jedynie odpady komunalne. Jeśli jesteś przedsiębiorcą PSZOK nie przyjmie od Ciebie odpadów pochodzących z prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej.