Maków Dolny

ULICE / OSIEDLA / PRZYSIÓŁKI Rodzaj
odpadów
Rok 2019  Rok 2020
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II
Cały Dolny Maków elektro-złom      
5
                   
wielko-gabaryty              
23
           
popiół
18
15
22
19
           
22
20
17
14
bio        
24
31
7
21
5
19
2
16
6
20
4
18
       
ul. Wolności (od dawnego Akropolu do granicy miasta),
ul. Spacerowa,
ul. Szkolna,
ul. Za Wodą,
os. Czajówka,
os. Jasnochowa,
os. Mędralowa,
os. Pawlicówka,
os. Pykowa,
os. Pyrowa,
os. Rabowa,
os. Sarnowa,
os. Stanaszkowa,
os. Surletowa
segre-gowane
3
17
7
21
7
21
4
18
2
16
6
27
4
18
1
22
5
19
3
17
7
21
5
19
2
16
6
20
niesegre-gowane
3
10
17
24
31
7
14
21
28
7
14
21
28
4
11
18
25
2
9
16
23
30
6
13
27
4
11
18
25
1
8
22
29
5
12
19
26
3
10
17
24
31
7
14
21
28
5
12
19
2
9
16
23
30
6
13
20
27
ul. Leśna,
ul. Polna,
os. Działy,
os. Polana
segre-gowane
10
24
14
28
14
28
11
25
9
23
13
27
11
25
8
29
12
26
10
24
14
28
12
19
9
23
13
27
niesegre-gowane
10
24
14
28
14
28
11
25
9
23
13
27
11
25
8
29
12
26
10
24
14
28
12
19
9
23
13
27
ULICE / OSIEDLA / PRZYSIÓŁKI Rodzaj
odpadów
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II

 

 

 

Pliki do pobrania
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2019 r. - Dolny Maków Podhalański 166 kb