Juszczyn

ULICE / OSIEDLA / PRZYSIÓŁKI Rodzaj
odpadów
Rok 2019  Rok 2020
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II
Cała miejscowość
Juszczyn
elektro-złom      
12
                   
wielko-gabaryty            
26
             
popiół
25
22
29
26
           
29
27
24
21
bio        
24
31
7
21
5
19
2
16
6
20
4
18
       
Droga główna do os. U Jana,
Juszczyn Polany
(w tym os. Cadyń, os. Huta,
os. Snozy, os. Przysłop, os. Tomankowa)
segre-gowane
2
16
6
20
6
20
3
17
8
22
5
19
3
17
7
21
4
18
2
16
6
20
4
18
8
22
5
19
niesegre-gowane
2
9
16
23
30
6
13
20
27
6
13
20
27
3
10
17
24
8
15
22
29
5
12
19
26
3
10
17
24
31
7
14
21
28
4
11
18
25
2
9
16
23
30
6
13
20
27
4
11
18
8
15
22
29
5
12
19
26
os. Działkówka,
os. Grzechynkówka,
os. Mędralowa,
os. Olszówkowa,
os. Potok,
os. Stasikowa
segre-gowane
9
23
13
27
13
27
10
24
15
29
12
26
10
24
14
28
11
25
9
23
13
27
11
18
15
29
12
26
niesegre-gowane
9
23
13
27
13
27
10
24
15
29
12
26
10
24
14
28
11
25
9
23
13
27
11
18
15
29
12
26
os. Działy, os. Frydle,
os. Gaski, os. Guziki,
os. Jędrzeje, 
os. Juszczyńskie Polany,
os. Michałki, os. Salowa,
os. Uczniowa, os. U Oleksy,
os. U Sale, 
przy kładce na rz. Skawie
segre-gowane
9
30
13
27
13
27
10
24
15
29
12
26
10
31
14
28
11
25
9
30
13
27
11
18
15
29
12
26
niesegre-gowane
9
30
13
27
13
27
10
24
15
29
12
26
10
31
14
28
11
25
9
30
13
27
11
18
15
29
12
26
ULICE / OSIEDLA / PRZYSIÓŁKI Rodzaj
odpadów
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II

 

 

 

Pliki do pobrania
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2019 r. - Juszczyn 182 kb