Odsłony: 5776

PW-K "Eko-Skawa” sp. z o.o. informuje swoich klientów, że świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych z zbiorników bezodpływowych zostało zawieszone.

  • Wodociągi i Kanalizacja
  • Zgłaszanie awarii
  • Odczyt wodomierza
  • Taryfa za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  • Jakość dostarczanej wody
  • Kontakt
Start DLA KLIENTÓW Wywóz nieczystości płynnych