Odsłony: 139

Data opublikowania: 17-01-2020

Numer sprawy ES.ZP.3/2020
Rodzaj zamówienia nieograniczony
Przedmiot zamówienia

Dostawa paliwa płynnego dla pojazdów Przedsiębiorstwa Wodno – Kanalizacyjnego „Eko – Skawa” Sp. z o.o. na rok 2020.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ,
zmiany SIWZ

SIWZ 

SIWZ (wersja doc)

Miejsce składania ofert Przedsiębiorstwo Wodno - Kanalizacyjne Eko - Skawa Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 40a, 34-220 Maków Podhalański, pomieszczenie nr 4.
Termin składania ofert 24-01-2020 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert 24-01-2020 godz. 11:30

Informacja z otwarcia ofert 

Wybór najkorzystniejszej oferty 

  • Wodociągi i Kanalizacja
  • Zgłaszanie awarii
  • Odczyt wodomierza
  • Taryfa za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  • Jakość dostarczanej wody
  • Kontakt
Start Ogłoszenia o przetargach ze środków własnych Zamówienia Publiczne Wyniki przetargów ze środków własnych Dostawa paliwa płynnego dla pojazdów Przedsiębiorstwa Wodno – Kanalizacyjnego „Eko – Skawa” Sp. z o.o. na rok 2020